Dodana: 8 listopad 2017 09:40

Zmodyfikowana: 8 listopad 2017 09:40

Uwaga konkurs!

Zapraszamy naszych Czytelników do udziału w konkursie – do wygrania jedno podwójne zaproszenie na „ Opowieść o zwyczajnym szaleństwie” spektakl Teatru Dramatycznego w Białymstoku Przedstawienie odbędzie się 10 listopada br. o godz. 20.30. Zaproszenia zdobędzie osoba, która jako pierwsza dodzwoni się do redakcji Wrót Podlasia ( 0856654492) i poda nazwisko autora sztuki „Opowieść o zwyczajnym szaleństwie”

Ilustracja do artykułu 538x0.jpg

Nie zapomnijcie podać swojego imienia i nazwiska!

***

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym zgłoszeniu (imię i nazwisko, nr. telefonu) w celu niezbędnym do realizacji konkursu „ Opowieść o zwyczajnym szaleństwie”– zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 j.t. ).

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Marszałek Województwa Podlaskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok);

2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji konkursu „ Opowieść o zwyczajnym szaleństwie
3) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w konkursie „ Opowieść o zwyczajnym szaleństwie”

4) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

facebook