Dodana: 5 kwiecień 2018 08:00

Zmodyfikowana: 5 kwiecień 2018 08:00

Konkurs na logo Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz

Młodzieżowa Rada Gminy Choroszcz zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie projektu logotypu. Logo będzie służyło do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych i korespondencyjnych; w tym do umieszczenia w materiałach promocyjnych, folderach, na plakatach, papierze firmowym oraz innych drukach i materiałach wydawanych przez Gminę Choroszcz.

Ilustracja do artykułu art-1851483_1920.jpg

Projekt logo może mieć dowolną formę graficzną, przy czym powinien zawierać napis: „Młodzieżowa Rada Gminy Choroszcz” lub „MRG Choroszcz”.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

  1. a) zapoznały się z Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia;
  2. b) złożą pisemne oświadczenia zawarte w formularzu zgłoszenia do konkursu, stanowiącym załącznik Nr 1 do Regulaminu.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oferty konkursowej zawierającej między innymi projekt logo złożony zgodnie z poniższymi założeniami:

  1. a) wydrukowany na sztywnym papierze formatu A4;
  2. b) zapisany na nośniku elektronicznym (na płycie CD lub DVD) w formatach pliku *.cdr (CorelDRAW), *.ai (Adobe Illustrator) lub *.psd (Photshop) oraz w formacie służącym do prezentacji i drukowania *.pdf, (o jakości drukarskiej), *.jpg (o wysokiej rozdzielczości), *.png (o wysokiej rozdzielczości);
  3. c) pliki muszą dopuszczać możliwości zmiany skali i proporcji obrazu bez utraty jakości;
  4. d) pliki powinny być w wersji wektorowej (w krzywych);
  5. e) projekt logo powinien być przygotowany w następujących wersjach:

- kolorowej na białym tle;
- kolorowej na czarnym tle;
- w skali szarości lub czarno-białej tzw. faksowej.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 projekty graficzne.

Prace konkursowe wraz z wypełnionymi załącznikami należy składać w Urzędzie Miejskim w Choroszczy (ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz), w Biurze Podawczym lub przesłać pocztą na adres Organizatora w terminie do 30 kwietnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) z opisem na kopercie: „Konkurs na projekt znaku graficznego (logo) Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz”.

Dla zwycięzcy konkursu przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 200 złotych.

Własność i prawa autorskie wybranego projektu logo przechodzą na Organizatora z chwilą przekazania nagrody.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane do dnia 10 maja 2018 r. na stronie internetowej UM Choroszcz.

 

facebook