Dodana: 13 lipiec 2017 12:33

Zmodyfikowana: 13 lipiec 2017 12:33

Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO

W dniu 12 lipca 2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – na podstawie art. 122 ust. 5 Konstytucji – odmówił podpisania ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw i przekazał ją Sejmowi do ponownego rozpatrzenia.

Ilustracja do artykułu prezydent_andrzej_duda (2).jpg

Kwestia poddana pod ponowne rozpatrzenie przez Sejm dotyczy wprowadzanej ustawą możliwości natychmiastowego odwołania wójta (burmistrza albo prezydenta miasta), rozwiązania zarządu powiatu lub województwa, jak też możliwości natychmiastowego zawieszenia organów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, w związku z negatywną opinią regionalnej izby obrachunkowej w sprawie programu postępowania naprawczego.

 

„ Istnieje wątpliwość, czy proponowany tryb odwołania albo zawieszenia organu jednostki samorządowej, w połączeniu z rozszerzeniem o kryterium gospodarności przedmiotowego zakresu kontroli spraw finansowych samorządu, nie stanowi nadmiernej ingerencji w samodzielność jednostek samorządu terytorialnego.- czytamy na stronie www.prezydent.pl

Odmowa podpisania ustawy przez prezydenta oznacza, że trafia ona do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. Sejm odrzuca weto prezydenta większością trzech piątych głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Jeśli Sejm odrzuci weto, prezydent będzie musiał  podpisać ponownie uchwaloną ustawę.

źródło:www.prezydent.pl 
oprac.ak

 

facebook