Dodana: 6 marzec 2018 15:33

Zmodyfikowana: 6 marzec 2018 15:33

CBOS: większość z nas uważa, że nie ma wpływu na sprawy kraju, ma zaś na sprawy lokalne

Większość Polaków (57 proc.) uważa, że zwykli obywatele pozbawieni są możliwości wpływu na sprawy kraju; przeciwnego zdania jest ponad jedna trzecia badanych (38 proc.). 59 proc. badanych uważa natomiast, że ma wpływ na sprawy lokalne - wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Ilustracja do artykułu przystanek.JPG

O tym, że zwykli obywatele nie mają wpływu na sprawy lokalnej społeczności, a więc swojego miasta lub gminy, przekonana jest nieco ponad jedna trzecia respondentów (37 proc.).

Jak zauważa CBOS, poczucie wpływu obywateli na sprawy państwa nieco wzrosło (o 4 punkty procentowe) w ciągu ostatniego półrocza; jest natomiast minimalnie niższe (o 3 punkty) od rekordowego poziomu, jaki CBOS odnotował przed dwoma laty. W przypadku spraw lokalnej społeczności, odsetek badanych uważających, że ludzie tacy jak oni mają na nie wpływ, systematycznie rośnie od początku lat dziewięćdziesiątych, a obecnie jest najwyższy odkąd CBOS bada tę kwestię (59 proc.).

Według CBOS, ujęcie syntetyczne pozwala stwierdzić, że niemal dwie piąte Polaków (38 proc.) uważa, iż od ludzi takich jak oni nie zależy ani to, co się dzieje w skali ogólnopolskiej, ani na poziomie lokalnym. Jedna trzecia badanych (35 proc.) ma poczucie wpływu zarówno na sprawy kraju, jak i miasta czy gminy, jedna czwarta (24 proc.) - wyłącznie na to, co dzieje się w ich miejscowości, natomiast nieliczni (3 proc.) - tylko na sytuację w kraju.

Poczucie braku podmiotowości obywateli i braku możliwości wpływania na sprawy kraju oraz miejscowości zamieszkania jest tym większe, im starszy wiek respondentów, im niższy poziom wykształcenia, gorzej postrzegana własna sytuacja materialna oraz mniejszy dochód per capita. 

W grupach społeczno-zawodowych o braku wpływu obywateli zarówno na sprawy kraju, jak i lokalnej społeczności przekonani są najczęściej robotnicy oraz emeryci i renciści.     

Za: kurier.pap.pl
http://kurier.pap.pl/depesza/181500/CBOS-wiekszosc-z-nas-uwaza--ze-nie-ma-wplywu-na-sprawy-kraju--ma-zas-na-sprawy-lokalne

facebook