Dodana: 7 czerwiec 2018 13:43

Zmodyfikowana: 8 czerwiec 2018 14:21

O rewitalizacji na białostockiej „Węglówce”

W Muzeum Motoryzacji i Techniki w Białymstoku w czwartek (7 czerwca) odbyła się konferencja ph. „Rewitalizacja w województwie podlaskim – co osiągnęliśmy, co przed nami?”, zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu rewitalizacja (8).JPG

Celem konferencji było podsumowanie, trwającego ponad dwa lata, projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Podlaskiego i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, w ramach którego podlaskie gminy otrzymały wsparcie na przygotowanie i aktualizację programów rewitalizacji.

Do Muzeum Motoryzacji i Techniki przy ul. Węglowej w Białymstoku, które  powstało w ramach odnowy terenów pofabrycznych, przybyło ponad 100 osób, w większości przedstawicieli podlaskich samorządów. Spotkanie otworzył wicemarszałek Maciej Żywno, który przypomniał, że w poprzednim Regionalnym Programie Operacyjnym nie było środków na rewitalizację. W tej perspektywie sytuacja jest inna – w RPOWP na lata 2014-2020 jest przeznaczonych na ten cel prawie 23 mln euro. Wicemarszałek Żywno podkreślił również, że ogromnie ważny w rewitalizacji jest element społeczny, bo samo odnawianie budynków jest niewystarczające. Muszą je ożywiać ludzie.

Efekty konkursu dotacji na przygotowanie lub aktualizację lokalnych programów rewitalizacji przedstawił Grzegorz Gawrysiak z Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP. Co udało się zrealizować?

  • Odbyły się dwie edycje konkursu. Budżet pierwszej (maj – czerwiec 2016) wyniósł 2,9 mln zł, natomiast drugiej (kwiecień – maj 2017) – 430 tys. zł. Konkurs był finansowany ze środków Programu Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
  • Konkurs był skierowany do gmin miejskich, miejsko-wiejskich lub wiejskich z terenu województwa podlaskiego. W Konkursie preferowane były gminy ze słabszym potencjałem, znajdujące się w długotrwałej sytuacji kryzysowej.
  • Maksymalna wartość dotacji dla jednego wnioskodawcy wynosiła 150 tys. zł, a maksymalny poziom dofinansowania – 90 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu. Gmina była zobowiązana do wniesienia wkładu własnego, który stanowił minimum 10 proc. kosztów kwalifikowalnych złożonego projektu.
  • W odpowiedzi na dwie edycje konkursu zostało złożonych 58 wniosków o wartości 3,6 mln zł.
  • Zarząd Województwa Podlaskiego podpisał 53 umowy z gminami na opracowanie programów rewitalizacji. Dofinansowanie wyniosło 3,1 mln zł.

Opracowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji miały dla gmin kluczowe znaczenie. Dokumenty te są bowiem podstawą do ubiegania się o środki na działania rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Konferencja stała się doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz dyskusji na temat możliwości i kierunków rozwoju rewitalizacji w naszym regionie. Swoimi doświadczeniami w zakresie odnowy zdegradowanych obszarów podzielili się m.in. Dariusz Latarowski, burmistrz Rajgrodu oraz Artur Kuczyński, burmistrz Szczuczyna, a także przedstawiciel urzędu miejskiego w Suwałkach.

Uczestnicy mogli też poznać korzyści, płynące z tworzenia lokalnych partnerstw. Przedstawił je dr Bohdan Skrzypczak, prezes Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej CAL.

 

(is)

Pliki do pobrania

facebook