Dodana: 2 styczeń 2018 15:25

Zmodyfikowana: 3 styczeń 2018 12:54

Z dniem 1 stycznia 2018 roku Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku został zlikwidowany

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) oraz z podjęciem uchwały NR XLIII/386/2017 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 listopada 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku z dniem 1 stycznia 2018 roku Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku został zlikwidowany.

Ilustracja do artykułu wzmiuw.jpg

W związku z tym wszelkie sprawy dotyczące zarządzania zasobami wodnymi należy kierować:

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie"

ul. Handlowa 4

15-399 Białystok.  

facebook