Dodana: 8 czerwiec 2015 14:13

Zmodyfikowana: 8 czerwiec 2015 14:13

Mariana Kozłowska z UwB w programie stażowym SKILLS

Mgr Mariana Kozłowska, doktorantka w Instytucie Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, znalazła się w gronie 14 laureatów czwartej i jednocześnie ostatniej edycji programu stażowego SKILLS realizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Dzięki temu odbędzie dwumiesięczny staż w Interdisciplinary Center for Molecular Materials and Computer Chemistry Center of the Friedrich-Alexander University Erlangen-Nürnberg (Niemcy).

Jak informuje Fundacja na swojej stronie internetowej, do naboru zostały zgłoszone 142 wnioski. W kolejnym etapie – rozmowach z komisją ekspertów – wzięło udział 20 młodych badaczy. Z tego grona wyłonionych zostało 14 uczestniczek i uczestników, którzy w trakcie pobytu w zagranicznej instytucji naukowej lub firmie będą mogli podnosić swoje kwalifikacje z zakresu: zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości.

Więcej o programie pod adresem: http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-praxis/

facebook