Komunikaty

 • Sprawozdania o odpadach – termin mija 15 marca

  Miniaturka artykułu
  2017-03-15 11:23:27

  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku przypomina, iż 15 marca 2017 roku upływa termin złożenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów za 2016 rok.

 • Kondolencje Jerzemu Leszczyńskiemu Marszałkowi Województwa Podlaskiego z powodu śmierci teściowej

  Miniaturka artykułu
  2017-03-14 14:48:24

  Jerzemu Leszczyńskiemu Marszałkowi Województwa Podlaskiego wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci teściowej składają członkowie Zarządu Województwa Podlaskiego oraz wszyscy pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

 • Wszystkim Sołtysom i radnym Rad Sołeckich Województwa Podlaskiego!

  Miniaturka artykułu
  2017-03-10 20:05:12

  Najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, sukcesów w życiu osobistym i zawodowym oraz satysfakcji z pełnionej funkcji na rzecz społeczności lokalnej z okazji Dnia Sołtysa składa Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński.

 • Marcowe dyżury podatkowe

  Miniaturka artykułu
  2017-03-09 13:50:49

  Jeżeli chcesz złożyć swój PIT za ubiegły rok lub uzyskać informacje odnośnie ulg podatkowych, możesz przyjść na jeden z dyżurów organizowanych przez pracowników podlaskiej skarbówki

 • Finansoaktywni uczciwie płacą podatki. Nowa misja dla uczniów

  Miniaturka artykułu
  2017-03-07 14:38:39

  Startuje trzecia edycja „Finansoaktywnych" – programu edukacyjnego MF dla uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych. Misja: Uczciwie płacę podatki ma uświadomić młodzieży, jak wielki wpływ mają podatki na ich najbliższe otoczenie i dlaczego wszyscy powinniśmy je płacić. Uczestnicy programu poznają też problemy związane z istnieniem szarej strefy.

 • Kolejna edycja międzynarodowego forum biznesowego „Brześć – 2017”

  Miniaturka artykułu
  2017-03-05 10:49:54

  Poszukiwanie nowych rynków zbytu, pozyskiwanie środków inwestycyjnych, nawiązywanie relacji biznesowych – to główny cel II Międzynarodowego Forum kontaktów biznesowych „Brześć -2017”. Organizatorem konferencji dla firm i przedsiębiorców jest Brzeski Obwodowy Komitet Wykonawczy. Forum odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia br. w Brześciu na Białorusi.

 • Ubezpiecz się "wstecznie" - dzień Otwarty w POW NFZ 04.03.2017

  Miniaturka artykułu
  2017-03-04 09:10:33

  4 marca zapraszamy na Dzień Otwarty do białostockiej siedziby NFZ. Dzień Otwarty poświęcony będzie „wstecznemu” zgłoszeniu do ubezpieczenia. Od stycznia obowiązuje bowiem znowelizowana ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - na mocy nowych przepisów osoba, która w momencie korzystania ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej spełniała przesłanki do bycia osobą ubezpieczoną, ale nią nie była (np. z powodu braku zgłoszenia do ubezpieczenia) nie będzie musiała zwracać poniesionych przez NFZ kosztów swojego leczenia, pod warunkiem „wstecznego” zgłoszenia do ubezpieczenia.

 • Staże w Regionalnej Podlaskiej Organizacji Turystycznej

  Miniaturka artykułu
  2017-02-28 08:37:03

  Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT) przyjmie dwie osoby do zrealizowania 6-miesięcznego stażu na stanowisku.

 • Decyzja o powołaniu nowego szefa łomżyńskiego WORD

  Miniaturka artykułu
  2017-02-23 15:21:52

  Zarząd Województwa Podlaskiego korzystając z uprawnień, jakie daje art.118 ust.2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym – postanowił w dniu wczorajszym, czyli 21 lutego br. - odwołać Pana Mirosława Oliferuka z funkcji Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży.

 • Komunikat dla podatników z Augustowa

  Miniaturka artykułu
  2017-02-20 11:08:27

  Do właścicieli i posiadaczy nieruchomości oraz obiektów budowlanych położonych w Augustowie doręczane są obecnie decyzje w zakresie podatków lokalnych na 2017 rok. Jak co roku, decyzje ustalające podatek od nieruchomości, rolny, leśny lub w formie łącznego zobowiązania pieniężnego dla osób fizycznych zostaną dostarczone przez doręczycieli Urzędu Miejskiego w Augustowie do końca lutego 2017 roku.

facebook