Komunikaty

 • Informacja o planowanym naborze Partnera do realizacji Projektu

  2019-04-02 13:41:10

  Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku informuje o planowanym naborze Partnera do realizacji Projektu „Kompleksowa kampania promocji gospodarczej województwa podlaskiego”, w ramach Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

 • Twój e-PIT w Choroszczy, Wasilkowie i Czarnej Białostockiej

  Miniaturka artykułu
  2019-03-25 13:23:14

  Jeżeli jeszcze nie złożyłeś swojego zeznania PIT za 2018 rok, a jesteś mieszkańcem Choroszczy, Wasilkowa czy Czarnej Białostockiej lub okolic tych miejscowości, przyjdź na specjalny dyżur podatkowy organizowany przez urząd skarbowy.

 • "Wielka sława to żart" – odwołany koncert w Grajewie

  2019-03-25 09:33:37

  Grajewskie Centrum Kultury informuje, że z przyczyn niezależnych od organizatorów planowany na dzień 5 kwietnia 2019 r. koncert „Wielka sława to żart” nie odbędzie się. W związku z powyższym wszystkie osoby, które zakupiły bilety w GCK proszone są o kontakt z działem programowym w celu zwrotu pieniędzy.

 • Opłata recyklingowa - nowy obowiązek przedsiębiorcy

  Miniaturka artykułu
  2019-03-21 19:59:12

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150 ze zm.) przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w tym placówki gastronomiczne (restauracje, bary, punkty oferujące dania, w tym na wynos, itp.) oraz inne punkty sprzedaży, np.: składy, magazyny (zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Środowiska i GUS-u), w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów są obowiązani pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. Pobrana opłata recyklingowa jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana.

 • Konkurs na naczelnika w Suwałkach

  2019-03-20 19:53:14

  Prezydent Suwałk ogłosił konkurs na stanowisko Naczelnika nowego Wydziału Kultury i Sportu.

 • Drugi konkurs na stanowisko dyrektora szpitala wojewódzkiego w Łomży

  2019-03-20 15:39:16

  W środę, 20 marca br. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia drugiego konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

 • Konsultacje społeczne „Program na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2019-2023”

  2019-03-18 19:09:13

  Zapraszamy wszystkie podmioty działające na terenie województwa podlaskiego do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2019 – 2023”, które odbędą się w okresie od 11.03.2019 – 25.03.2019 r.

 • Od 18 marca można składać wnioski o dofinansowanie sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP

  2019-03-16 21:06:18

  W 2019 roku na pomoc finansową gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w budżecie województwa podlaskiego została zaplanowana rekordowa dotychczas w historii działalności samorządu województwa podlaskiego kwota w wysokości 2 000 000,00 zł.

 • Twój e-PIT w białostockich centrach handlowych

  Miniaturka artykułu
  2019-03-16 12:15:42

  16 marca 2019 r. w godz. 12.00 – 20.00 w dwóch białostockich galeriach handlowych – Atrium Biała i Carrefour Zielone Wzgórze, będzie można rozliczyć swój PIT za 2018 rok. Wystarczy wziąć ze sobą ubiegłoroczny PIT (za 2017 rok) i aktualne informacje o dochodach.

 • Konkurs Azbest 2019. Zgłoszenia do 29 marca br.

  Miniaturka artykułu
  2019-03-07 09:50:46

  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uruchomiło nabór ofert w Konkursie Azbest 2019. Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. Dotacje przeznacza się na realizację zadań informacyjno-edukacyjnych oraz wykonanie i aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

facebook