Dodana: 10 kwiecień 2018 14:12

Zmodyfikowana: 10 kwiecień 2018 14:12

Zapisz się na XVIII Bieg Uliczny im. Waldemara Kikolskiego

Trwają zapisy na XVIII Bieg Uliczny imienia Waldemara Kikolskiego. To wyjątkowe wydarzenie sportowe, w którym każdego roku bierze udział kilkuset biegaczy - wśród nich są przedszkolaki, gimnazjaliści, uczniowie szkół średnich i dorośli. Słowem - kilka pokoleń.

Ilustracja do artykułu Bieg uliczny.jpg

W tym roku bieg odbędzie się 28 kwietnia (sobota) na stadionie miejskim w Łapach. Rywalizacja prowadzona będzie w kilku kategoriach: niepełnosprawnych, przedszkolaków i młodzieży szkolnej. W biegu głównym na dystansie 5,5 km pobiegnie około stu biegaczy, którzy zawsze gwarantują wysoki poziom sportowy. Zapisy prowadzone są elektronicznie pod adresem internetowym www.elektronicznezapisy.pl. Po opłaceniu wpisowego każdy z biegaczy ma pewność, że wystartuje w biegu głównym.

Wyciąg z regulaminu

Warunkiem uczestnictwa  w biegu w kategoriach:

przedszkolaków, niepełnosprawnych (świetlica socjoterapeutyczna), klasa I i II

jest dostarczenie opiekunowi „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność  oraz stawienie się o określonej godzinie na starcie (w tych kategoriach nie będzie prowadzona klasyfikacja)

Warunkiem uczestnictwa  w biegu w kategoriach:

klasa III – VII szkoły podstawowe

jest dostarczenie opiekunowi „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność  , stawienie się o określonej godzinie na starcie oraz posiadanie karteczki

z imieniem i nazwiskiem oraz klasą i nazwą szkoły którą reprezentują (wzór na naszej stronie  do pobrania) , karteczki będą zbierane na mecie

Warunkiem uczestnictwa  w biegu w kategoriach:

szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne

jest zgłoszenie elektroniczne na adres kikolskibieg@wp.pl  do dnia 25 kwietnia 2018 w zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz reprezentowaną szkołę

 posiadanie „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność  , stawienie się o określonej godzinie na starcie oraz posiadanie karteczki

z imieniem i nazwiskiem oraz klasą i nazwą szkoły którą reprezentują (wzór na naszej stronie  do pobrania) , karteczki będą zbierane na mecie

Uczniowie startujący w danej kategorii nie mogą przewyższać wiekiem rocznika przypisanego danej klasie np. klasa IV SP – 2007, klasa VII -2004 itd.

Organizator zastrzega prawo do wycofania danej kategorii szkolnej z   programu Biegu w przypadku liczby uczestników mniejszej niż 10, o czym poinformuje na naszej stronie internetowej www.okf.lapy.pl  do dnia 26.04.2018

WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU GŁÓWNYM 

Warunkiem uczestnictwa w Biegu Głównym jest  zgłoszenie elektroniczne  na www.elektronicznezapisy.pl  i dokonanie tam opłaty wpisowej 30 zł. Opłata wpisowa  dotyczy jedynie Biegu Głównego. Opłatę startową należy dokonać wyłącznie podczas procesu rejestracji za pomocą serwisu płatności elektronicznej DotPay. Rejestracja bez dokonania wpłaty lub płatność standardowym przelewem nie gwarantują miejsca na liście startowej. Brak wpłaty w momencie zakończenia rejestracji elektronicznej powoduje automatyczne usunięcie z listy startowej. O miejscu na liście startowej decyduje kolejność wpłat. Opłata nie jest ważna, jeżeli zawodnik nie dokona zgłoszenia elektronicznie lub jeżeli została dokonana po terminie, w niewłaściwej wysokości lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc.

Bieg Uliczny im. Waldemara Kikolskiego to sportowy hołd ku czci utytułowanego biegacza pochodzącego z Łap. Waldemar Kikolski w czasie Igrzysk Paraolimpijskich w Atlancie i w Sydney zdobył złote medale w maratonie. W tej samej konkurencji był również dwukrotnie mistrzem świata. W swoim dorobku miał także kilkadziesiąt medali mistrzostw Polski osób niedowidzących. Zginął tragicznie w wypadku samochodowym w 2001 roku, wracając z zawodów we Włoszech.

Szczegóły na stronie internetowej www.okf.lapy.pl 

facebook