7. Fundacja Biebrzańska

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów  tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi za pośrednictwem Fundacji Biebrzańskiej - pobierz plik

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD - pobierz plik

Kryteria wyboru operacji przez LGD - pobierz plik

Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - pobierz plik

Oświadczenie - opis operacji niezbędny do jej oceny pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru - pobierz plik

Oświadczenie partnera wnioskodawcy deklarującego partnerstwo w projekcie - pobierz plik

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" na operacje które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" za pośrednictwem Fundacji Biebrzańskiej - pobierz plik

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD - pobierz plik

Kryteria wyboru operacji przez LGD - pobierz plik

Oświadczenie - opis operacji niezbędny do jej oceny pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru - pobierz plik

Oświadczenie partnera wnioskodawcy deklarującego partnerstwo w projekcie - pobierz plik

******************

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" na operacje, które odpowiadająwarunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i  rozwój mikroprzedsiębiorstw" za pośrednictwem Funacji Biebrzańskiej - pobierz plik

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD - pobierz plik

Kryteria wyboru operacji przez LGD - pobierz plik

Oświadczenie 1 - pobierz plik

Oświadczenie 2 - pobierz plik

 

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" na operacje, które odpowiadająwarunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie  w kierunku działalności nierolniczej" w  za pośrednictwem Funacji Biebrzańskiej - pobierz plik 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD - pobierz plik

Kryteria wyboru operacji przez LGD - pobierz plik

Oświadczenie 1 - pobierz plik

Oświadczenie 2 - pobierz plik

 

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów za pośrednictwem Funacji Biebrzańskiej - pobierz plik   nabór 07.06. - 06-07.2010 r.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy  - pobierz plik

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD - pobierz plik

Kryteria wyboru operacji przez LGD - pobierz plik

Oświadczenie wnioskodawcy  o doświadczeniu w realizacji projektów oraz źródeł ich finansowania - pobierz plik

Oświadczenie wnioskodawcy o doświadczeniu i kwalifikacjach kierownika projektu - pobierz plik

Oświadczenie wnioskodawcy  o powierzchni gospodarstwa, w które posiada lub w którym pracuje wnioskodawca - pobierz plik

Oświadczenie wnioskodawcy  o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - pobierz plik

Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące wskaźników produktu i rezultatu - pobierz plik

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków z zakresu "Odnowa i rozwój wsi" w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" za pośrednictwem Fundacji Biebrzańskiej - pobierz plik   nabór 07.06. - 06.07.2010 r. 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy - pobierz plik

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD - pobierz plik

Kryteria wyboru operacji przez LGD - pobierz plik

Oświadczenie - opis operacji niezbędny do jej oceny pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru - pobierz plik

Oświadczenie partnera wnioskodawcy  deklarującego partnerstwo w projekcie - pobierz plik

 

 

 

 

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów za pośrednictwem Funacji Biebrzańskiej - pobierz plik

Formularz wniosku o przyznanie pomocy  - pobierz plik

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD - pobierz plik

Kryteria wyboru operacji przez LGD - pobierz plik

Oświadczenie wnioskodawcy  o doświadczeniu w realizacji projektów oraz źródeł ich finansowania - pobierz plik

Oświadczenie wnioskodawcy o doświadczeniu i kwalifikacjach kierownika projektu - pobierz plik

Oświadczenie wnioskodawcy  o powierzchni gospodarstwa, w które posiada lub w którym pracuje wnioskodawca - pobierz plik

Oświadczenie partnera wnioskodawcy  deklarującego partnerstwo w projekcie - pobierz plik

Oświadczenie wnioskodawcy  Plan oceny osiągnięcia rezultatów projektu po uzyskaniu produktów projektu - pobierz plik

Oświadczenie wnioskodawcy  o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - pobierz plik

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków z zakresu "Odnowa i rozwój wsi" w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" za pośrednictwem Fundacji Biebrzańskiej - pobierz plik

Formularz wniosku o przyznanie pomocy - pobierz plik

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD - pobierz plik

Kryteria wyboru operacji przez LGD - pobierz plik

Oświadczenie wnioskodawcy  o doświadczeniu w realizacji projektów oraz źródeł ich finansowania - pobierz plik

Oświadczenie wnioskodawcy  o doświadczeniu i kwalifikacjach kierownika projektu - pobierz plik

Oświadczenie partnera wnioskodawcy  deklarującego partnerstwo w projekcie - pobierz plik

Oświadczenie wnioskodawcy  Plan oceny osiągnięcia rezultatów projektu po uzyskaniu produktów projektu - pobierz plik