Dodana: 25 maj 2004 12:57

Zmodyfikowana: 25 maj 2004 12:57

Norwegia a rozszerzenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego

1 maja 2004 r. 10 nowych państw stało się członkami Unii Europejskiej. Stały się one w tym samym czasie stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA – European Economic Area), które czyni państwa członkowskie Europejskiego Zrzeszenia Wolnego Handlu oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię - częścią wewnętrznego rynku Unii Europejskiej.

Podczas negocjacji dotyczących rozszerzenia  Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, podjęto decyzje o zatwierdzeniu dwóch porozumień finansowych. Pierwsze z nich to mechanizm finansowy EEA, drugie to oddzielny, bilateralny instrument finansowy Norwegii. Porozumienia te oznaczają, że wkład Norwegii w ekonomiczną i socjalną spójność w rozszerzonej EEA będzie 10 razy większy niż dotychczas.
Finansowe narzędzie Europejskiego Obszaru Gospodarczego będzie obejmowało nowe państwa członkowskie oraz Grecję, Portugalię i Hiszpanię. Obszarami priorytetowymi są: ochrona środowiska, promowanie stałego wzrostu, zabezpieczenie europejskiego dziedzictwa kulturalnego, edukacja, opieka zdrowotna oraz opieka nad  dziećmi. Roczny budżet tego mechanizmu wynosi 120 milionów Euro (około 996 milionów Koron norweskich).
Finansowe narzędzie Norwegii obejmuje tylko nowe kraje członkowskie. Jego celem jest umożliwienie tym krajom pełnego uczestnictwa w wewnętrznym rynku oraz redukcja socjalnych i ekonomicznych nierówności w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej. Priorytetowe obszary obejmują projekty pomagające 10 nowym krajom w dostosowaniu się do współpracy w ramach Porozumienia z Schengen, wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne, środowisko, politykę regionalną, inicjatywy transgraniczne oraz wsparcie techniczne w zakresie wdrażania prawa Unii Europejskiej. Całkowity budżet wynosi 113,4 milionów Euro (około 941 milionów Koron norweskich) rocznie.
Wspólny sekretariat dla obydwu porozumień najprawdopodobniej będzie zlokalizowany w Brukseli kiedy porozumienia wejdą w życie. Państwa – beneficjenci będą odpowiedzialne za przedstawianie, rozwijanie oraz wdrażanie projektów. Dialog z państwami – beneficjentami będzie nieustannie prowadzony i będzie dotyczył wykorzystania środków. Beneficjenci będą musieli opłacać składki stanowiące od 15% do 40 % kosztów projektów. Wsparcie projektowe będzie rozdzielane zgodnie z zasadami zaopatrzenia publicznego, pomocy państwowej i konkurencji, obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Obydwa nowe porozumienia finansowe wejdą w życie 1 maja 2004 roku.

facebook