Dodana: 30 styczeń 2009 10:26

Zmodyfikowana: 30 styczeń 2009 10:26

Zaproszenia do składania wniosków programu wsparcia dla polityki dotyczącej technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Niniejszym zawiadamia się o rozpoczęciu procedury zaproszenia do składania wniosków w ramach programu roboczego na rok 2009 programu wsparcia dla polityki dotyczącej technologii informacyjno-telekomunikacyjnych jako części ramowego programu na rzecz konkurencyjności i innowacji — (lata 2007–2013).

Przyjmowane są wnioski dotyczące następującego zaproszenia: CIP-ICT PSP-2009-3

Dokumentacja dotycząca zaproszeń, obejmująca ich treść, terminy i budżety podana jest w zaproszeniach opublikowanych na stronie internetowej ICT PSP: http://ec.europa.eu/ict_psp

facebook