Dodana: 29 lipiec 2017 10:19

Zmodyfikowana: 29 lipiec 2017 10:19

Samorząd Augustowa rozpoczął działania na rzecz przygotowania nowego wniosku o wpis Kanału Augustowskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

Burmistrz Augustowa Wojciech Walulik wraz z powołanym w czerwcu br. Pełnomocnikiem Burmistrza Augustowa ds. Kanału Augustowskiego dr. Maciejem Ambrosiewiczem zawiązali Komitet Roboczy, który ma zająć się opracowaniem założeń formalnych do ponownego wniosku.

Ilustracja do artykułu IMG_1510.jpg

– Bardzo się cieszę, że podjęliśmy pierwsze kroki na drodze do złożenia wniosku Kanału Augustowskiego o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – powiedział burmistrz Augustowa Wojciech Walulik. – Tym razem nasza argumentacja, jako wnioskodawców, będzie koncentrować się na przedstawieniu Kanału Augustowskiego, jako obiektu transgranicznego, harmonijnie łączącego wartości kulturowe z cenną przyrodą – dodał burmistrz Augustowa. Władze Augustowa mają nadzieję, że takie podejście pozwoli uniknąć zastrzeżeń dotyczących autentyczności i integralności tego zabytku architektury wodnej z XIX w., które nie zawsze zostały dochowane w procesie konserwacji zabytkowych śluz (co stanowiło wątpliwość ekspertów UNESCO na etapie przygotowywania wniosku w latach 2009-2010).

W czwartek, 27 lipca, na zaproszenie burmistrza Wojciecha Walulika, odbyło się pierwsze posiedzenie grupy roboczej, która ma zająć się koordynacją najbliższych działań zmierzających w kierunku przygotowania ponownego wniosku o wpis Kanału Augustowskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W spotkaniu wzięli udział: Alena Klimovich, zastępca naczelnika Wydziału Kultury Obwodu Grodzieńskiego; Igor Czarniawski, specjalista Republiki Białorusi ds. Kanału Augustowskiego; Piotr Karnasiewicz, z-ca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych; Mariusz Siłakowski, przedstawiciel Biebrzańskiego Parku Narodowego; Jarosław Borejszo, dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego, Lidia Klupsz z Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz burmistrz Augustowa Wojciech Walulik wraz z dr. Maciejem Ambrosiewiczem, swoim pełnomocnikiem ds. Kanału Augustowskiego.

Grupa robocza ustaliła, że wniosek Kanału Augustowskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO powinien koncentrować się na argumentacji, że jest to zabytkowy obiekt transgraniczny, położony na obszarze cennym przyrodniczo z elementami historycznymi, zabytkowymi i kulturowymi, rozumiany jako obszar od rz. Biebrzy po rz. Niemen (na odcinku pomiędzy m. Grodno a m. Druskienniki).

Podczas spotkania ustalono, że w II połowie sierpnia z inicjatywy burmistrza Augustowa Wojciecha Walulika powinno odbyć się spotkanie trójstronne pomiędzy samorządem Augustowa, Grodna i Druskiennik. Członkowie grupy roboczej zadeklarowali także przygotowanie do końca sierpnia planu ramowego wpisu, w ramach którego dokonana zostanie analiza oceny eksperta ICOMOS dot. wniosku rządów Polski i Białorusi z 2009, jak również możliwości naniesienia korekt na ówczesny wniosek.

Samorząd Augustowa planuje zorganizowanie jesienią 2017 r. konferencji, podczas której zaprezentowana zostanie ponowna koncepcja wpisu Kanału Augustowskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO z udziałem przedstawicieli strony rządowej Polski, Białorusi, Litwy, władz samorządowych i regionalnych oraz innych instytucji celem ustaleń ram finansowych i organizacyjnych dla dalszych prac.

 źródło: UM Augustów

facebook