Dodana: 29 listopad 2017 12:31

Zmodyfikowana: 29 listopad 2017 12:31

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 29 listopada 2017 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. 1817 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie Podlaskie Smaki pn. Wykonanie zdjęć produktów regionalnych woj. podlaskiego.

Ilustracja do artykułu IMG_3983.JPG

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: est.sekretariat@wrotapodlasia.pl w terminie do dnia 6 grudnia 2017 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

facebook