Dodana: 7 sierpień 2017 14:41

Zmodyfikowana: 7 sierpień 2017 14:41

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 7 sierpnia 2017 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. 1817 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ,,Integracja” pn. Wystawa prac w ramach Projektu Dydaktyczno-Badawczego ‘’Szlak Turystyczny Kanał Augustowski – Stanica wodna w Rudawce-Kurzyńcu” – promocja produktu turystycznego Kanał Augustowski.

Ilustracja do artykułu wizyta-063.jpg

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

 

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres

e-mail: est.sekretariat@wrotapodlasia.pl w terminie do dnia 15 sierpnia 2017 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

 

Oferta w załączniku poniżej.

Pliki do pobrania

facebook