Dodana: 10 czerwiec 2017 13:04

Zmodyfikowana: 10 czerwiec 2017 13:04

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - II Rajd Rowerowy Białystok - Jabłeczna

Dnia 10 czerwca 2017 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. 1817 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Bractwo Cerkiewne Świętego Mikołaja pn. II Rajd Rowerowy Białystok - Jabłeczna.

Ilustracja do artykułu image024.jpg

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres

e-mail: est.sekretariat@wrotapodlasia.pl w terminie do dnia 17 czerwca 2017 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania:

Pliki do pobrania

facebook