Dodana: 6 czerwiec 2017 15:40

Zmodyfikowana: 7 czerwiec 2017 08:27

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 29 maja 2017 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. 1817 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka pn. Dobry lider- zdrowy lider.

Ilustracja do artykułu zhp_fb.png

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres

e-mail: est.sekretariat@wrotapodlasia.pl w terminie do dnia 13 czerwca 2017 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

 

Oferta do pobrania:

 

Pliki do pobrania

facebook