Dodana: 17 październik 2018 13:58

Zmodyfikowana: 17 październik 2018 13:58

Kolejne Miejsca Przyjazne Rowerzystom na mapie Podlaskiego

W środę i czwartek (17-18 października) w Augustowie i Białowieży odbędą się gale, na których wręczone zostaną kolejne już certyfikaty Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo. W ramach przeprowadzonego w województwie podlaskim naboru bezterminowe rekomendacje otrzymało 178 obiektów, w tym:

Ilustracja do artykułu mpr.JPG

w kategorii atrakcja turystyczna – 30 obiektów,

w kategorii informacja turystyczna – 13 obiektów,

w kategorii obiekt gastronomiczny – 24 obiekty,

w kategorii obiekt noclegowy – 88 obiektów,

w kategorii pozostały obiekt usługowy – 23 obiekty.

Zgodnie z umową zawartą dnia 20.09.2018 r. pomiędzy Województwami Podlaskim i Świętokrzyskim dane certyfikowanych Miejsc Przyjaznych Rowerzystom zostały przekazane Województwu Świętokrzyskiemu celem zamieszczenia ich na portalu  www.greenvelo.pl.  

Jednocześnie przypominamy, iż pozostałe podmioty, którym w dniu 31 stycznia 2018 r. wygasła ważność certyfikatów MPR, a są zainteresowane uzyskaniem bezterminowej rekomendacji, mogą zgłosić swoje obiekty w trwającym otwartym naborze MPR.  Zapraszamy również podmioty, które nie posiadały wcześniej statusu MPR, a chciałyby znaleźć się w sieci Miejsc Przyjaznych Rowerzystom.

Informacje o naborze 

facebook