Dodana: 28 wrzesień 2017 22:53

Zmodyfikowana: 29 wrzesień 2017 13:47

IV Wschodni Kongres Gospodarczy. Piękny Wschód – turystyka i sport szansą regionu

Turystyka biznesowa jako czynnik atrakcyjności inwestycyjnej regionów, współpraca ze Wschodem oraz umiejętność wykorzystania potencjału regionu na aktywny wypoczynek – to tylko niektóre z zagadnień poruszonych podczas panelu pt.: „Piękny Wschód – turystyka i sport szansą regionu”.

Ilustracja do artykułu IMG_7022.JPG

 

Prelegenci podjęli kwestie wpływu turystyki na rozwój regionu i wykorzystania jego potencjału. Bogdan Dyjuk, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego podkreślił, że nie to ile mamy pieniędzy, ale to czy potrafimy je umiejętnie wykorzystać jest najistotniejsze. Aby osiągnąć sukces i wykorzystać potencjał regionu ważna jest współpraca, z czym zgodzili się prelegenci.

- Potrzeba posiadania skoordynowanej oferty turystycznej. Istotne i ważne są działania wspólne. Jednosektorowe spojrzenie nigdy nie przyniesie spodziewanych rezultatów –stwierdził Bogdan Dyjuk.

Popiera to także Lidia Wójtowicz – dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. – Uważam, że czas na koncentrację, dokonanie pewnych wyborów strategicznych i skierowanie wsparcia na konkretne dziedziny turystyki. Patrząc na całą Polskę Wschodnią także uważam, że powinniśmy dokonać wyboru głównych produktów turystycznych i promować je jako produkty turystyczne całej Polski Wschodniej – dodała.

Zebrani goście rozmawiali także o problemach, na jakie napotyka turystyka Polski Wschodniej. Jednym z nich jest krótki sezon. Lato jest często deszczowe; coraz trudniej mówi o turystyce wypoczynkowej w trakcie zimy, na co zwrócił szczególną uwagę Adam Kamiński – prezes zarządu Lokalnej Grupy działania – Puszcza Knyszyńska.

- Ważna jest kwestia innowacji w turystyce, żeby chciano przyjeżdżać tu również w listopadzie. Trzeba stworzyć taką ofertę, która wywoła efekt „wow”. Mistrzostwem są domki w drzewie w Nałęczowie, gdzie bardzo trudno jest znaleźć wolny termin na weekend – dodał.

Skutecznym panaceum na pojawiające się problemy może być turystyka biznesowa, jako czynnik atrakcyjności inwestycyjnej regionów. Tego zdania jest m.in.: Bogdan Dyjuk, który twierdzi, że ma ona potencjał. Lidia Wójtowicz także popiera rozwój turystyki biznesowej. Swoje stanowisko poparła konkretnymi przykładami z województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie samorząd wsparł tą gałąź turystyki, co przyniosło wymierne efekty. Pomysłem było wytworzenie infrastruktury zachęcające do przyjazdu. Województwo postawiło na hotele cztero i pięcio gwiazdkowe, które cieszą się zainteresowaniem organizatorów konferencji i eventów służbowych.

Wiktor Liskowicz, wiceprzewodniczący Grodzieńskiego Obwodu Komitetu Wykonawczego opowiedział natomiast o turystyce transgranicznej i roli jaką odgrywa. Jako przykład wspomniał m.in. o Puszczy Białowieskiej, będącej, jak określił prowadzący Mariusz Golak, redaktor, publikator - jedną z najbardziej udanych produktów turystyki transgranicznej. Zagraniczny gość wspomniał także o ruchu bezwizowym z Białorusią oraz o polsko -białoruskiej Grupie roboczej ds. rozwoju Kanału Augustowskiego, działającej w celu rozwinięcia turystyki transgranicznej i jak najlepszego wykorzystania potencjału Kanału Augustowskiego.

Wschodni Kongres Gospodarczy to doskonała okazja do rozmowy, wyciągnięcia wspólnych wniosków i nawiązania współpracy, bo gdy rozmawiamy jest szansa na porozumienie, gdy nie rozmawiamy takiej szansy nie ma, jak słusznie zauważył Adam Walicki, prezes zarządu Resursa Podlaska.

(em)

  

facebook