Dodana: 5 wrzesień 2018 08:18

Zmodyfikowana: 5 wrzesień 2018 08:19

Czy woda w Wigrach jest czysta? Warsztaty popularno-naukowe

Prezentacje i wykłady o czystości wód, sposobach badania stanu wód powierzchniowych i wykorzystaniu organizmów wodnych do monitoringu - to tylko niektóre zagadnienia, jakie będą omawiane w ramach warsztatów "Czy woda w Wigrach jest czysta?", które odbędą się w piątek, 7 września w Ośrodku Edukacji Środowiskowej WPN nad Zatoką Słupiańską jeziora Wigry.

Ilustracja do artykułu 0x0 (15).jpg

Podczas spotkania będzie można także zapoznać się z praktycznymi sposoby badania jakości wody w jeziorze i rzece -pobrane zostaną próby bezkręgowców, następnie oznaczone w laboratorium ośrodka i w ten sposób będzie można ocenić stan jakości wody w jeziorze Wigry.

Spotkanie ma charakter popularno-naukowy, adresowane jest do osób dorosłych z terenu powiatów: augustowskiego, sejneńskiego, suwalskiego, miast: Augustów, Sejny, Suwałki.

Program:
9.00-9.15 Projekt ZRYW 2017 – cele, działania zrealizowane i planowane
9.15-9.30 Aktualności w ofercie edukacyjnej i turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego
9.30-10.30 Czy woda w Wigrach jest czysta – wykład
10.30-10.45 Pytania uczestników, dyskusja
10.45-11.45 Znaczenie bezkręgowców wodnych w monitoringu jezior i rzek – jak pobierać próby, identyfikować organizmy i interpretować wyniki – wykład
11.45-12.00 Pytania uczestników, dyskusja
12.00-14.00 Sesja terenowa i zajęcia praktyczne – samodzielny pobór prób, identyfikowanie w laboratorium Ośrodka Edukacyjnego WPN, ocena jakości wody na podstawie
zebranego materiału.
14.00-14.30 Przerwa obiadowa
14.30-15.30 Kontynuacja zajęć praktycznych, następnie podsumowanie warsztatów, wydanie zaświadczeń, ewaluacja – wypełnienie ankiet.


Warsztaty są bezpłatne. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale oraz materiały warsztatowe. Organizatorzy zapewniają kawę, herbatę i obiad, a takżey kalosze niezbędne do poboru prób w jeziorze.

Zgłoszenia do dnia 5 września maja do godziny 14.00.
- telefoniczne pod numerem telefonu: 87 5632 540
- lub pocztą e-mail na adres: joanna.adamczewska@wigry.org.pl
Należy podać swoje dane: imię, nazwisko, telefon kontaktowy.

Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie do udziału w warsztatach jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych.

Warsztaty są organizowane w ramach projektu „Wigierski Park Narodowy – znam, rozumiem, wspieram (ZRYW 2017)” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Prowadzący:

- dr Grzegorz Tończyk
Od 1992 roku pracownik Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalista w zakresie hydrobiologii i entomologii wodnej. Głównym nurtem prowadzonych badań są biologia i ekologia ważek, widelnic, i wodnych pluskwiaków różnoskrzydłych oraz ekologia makrozoobentosu wód śródlądowych. Autor publikacji z zakresu entomologii wodnej oraz funkcjonowania i ochrony wód śródlądowych Polski. Redaktor i autor
przewodnika do identyfikacji makrobezkręgowców bentosowych na potrzeby monitoringu wód
powierzchniowych w Polsce. Od 1995 roku uczestnik prac związanych z wdrażaniem Ramowej
Dyrektywy Wodnej w Polsce. Przewodniczący Sekcji Bentologicznej Polskiego Towarzystwa
Hydrobiologicznego.

- mgr Michał Rachalewski, hydrobiolog.

Więcej informacji na stronie Wigierskiego Parku Narodowego

facebook