Dodana: 8 listopad 2017 14:24

Zmodyfikowana: 8 listopad 2017 14:29

Spotkanie Podlaskiej Federacji Sportu z samorządem województwa

Dnia 8 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk oraz Dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Agnieszka Godlewska i zastępca dyrektora Paweł Jessa spotkali się z Prezesem Podlaskiej Federacji Sportu Pawłem Skowrońskim oraz Wiceprezesami Lechem Szargiejem i Janem Zalewskim.

Ilustracja do artykułu P1370965.jpg

Na początku spotkania Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk otrzymał od kierownictwa PFS podziękowania za zaangażowanie, wspieranie i wkład w rozwój sportu w województwie podlaskim oraz pamiątkowe trofeum z Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Kajakarstwie, które odbyły w wrześniu w Białymstoku.

Głównym tematem spotkania było omówienie zadań realizowanych przez Samorząd Województwa Podlaskiego wspólnie z Podlaską Federację Sportu w 2017 r. Podlaska Federacja Sportu jest największym pod względem ilościowym i charakteru zadań stowarzyszeniem sportowym o charakterze wojewódzkim realizującym zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej w województwie podlaskim. W skład Federacji wchodzi 24 okręgowe związki sportowe plus 4 autonomiczne sekcje sportowe, które poprzez Federację realizują najważniejsze zadania, tj.

  1. Szkolenie i organizacja zawodów o charakterze wojewódzkim w 28 sportach.
  2. Prowadzenie kadry wojewódzkiej młodzików (do lat 15), juniorów młodszych (do lat 17) oraz od 2018 r. młodzieżowców. Kadry Województwa Podlaskiego w 2017 r. przedstawiają się następująco:

- Młodzik - 466 zawodników;

- Junior Młodszy - 90 zawodników;

- Junior - 40 zawodników;

- Młodzieżowiec od 2018 r. plan ok 30 zawodników.

W sumie daje to blisko 600 osób objętych szkoleniem, prawie 70 Trenerów prowadzących 169 Akcji Szkoleniowych, Zgrupowań, Konsultacji, Zawodów itp.

  1. Występy reprezentantów województwa podlaskiego w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w Polsce prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 

Przez wyżej wspomniane zadania „wyłapywani są” oraz szkoleni przyszli Mistrzowie nie tylko Polski ale Europy, Świata czy Olimpijscy.

 

Ponadto w 2017 r. Podlaska Federacja Sportu poprzez wsparcie m.in. z budżetu województwa:

- promowała Województwo Podlaskie podczas wszystkich akcji szkoleniowych, konsultacji, zgrupowań, zawodów;

- była organizatorem Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w 8 dyscyplinach, co łącznie daje ok. 1000 zawodników przyjezdnych + trenerów i osób towarzyszących;

- realizowała wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystki, 17 powiatami województwa i 73 gminami województwa Ogólnopolski Program Szkolny Klub Sportowy. Programem objęto w województwie podlaskim: 421 grup ćwiczeniowych, 263 szkoły, 7589 dzieci i młodzieży, 387 nauczycieli.              

 

Również podczas spotkania poruszono wiele nowych kwestii odnośnie rozwoju sportu i kultury fizycznej w Województwie Podlaskim w 2018 r., zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego w działania pobudzające lokalne środowiska do udziału w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, zwiększenia ilości uczestników objętych szkoleniem czy tez udziałem w programach upowszechniających sport w różnych grupach wiekowych. 

 (Departament Edukacji, Sportu i Turystyki)

facebook