Sport

Lista aktualności

 • Punkty informacyjne w regionach

  2010-09-15 07:48:21

  PUNKTY INFORMACYJNE W REGIONACH

 • Fundusze Europejskie na sport

  2010-09-15 07:32:08

 • Regulamin współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej - część ogólna

  2010-09-15 07:05:10

   

 • Stypendia sportowe za rok 2009

  2010-07-05 10:47:03

  Stypendyści Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej za 2009 rok:

 • System Sportu Młodzieżowego 2009 (stan z 28 grudnia 2009)

  2010-02-18 10:22:02

  Zarząd Podlaskiej Federacji Sportu w Białymstoku, we współpracy z Polską Federacją Sportu Młodzieżowego oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki w Warszawie, przedstawia wybrane wyniki sportu dzieci i młodzieży w ramach współzawodnictwa sportowego Ministerstwa Sportu i Turystyki (MENiS do września 2005r.) za rok 2009. Zestawienia obejmują lata minione dla pokazania aktualnego stanu rozwoju dyscypliny, klubu, stowarzyszenia.

 • Zasady współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży

  2010-02-17 09:56:53

   

 • System Sportu Młodzieżowego

  2010-02-17 08:32:46


  System Sportu Młodzieżowego (SSM)
  to umowny zbiór zasad i regulaminów organizacji szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej, opracowany na zlecenie ministra właściwego d/s kultury fizycznej i sportu, koordynowany przez ten resort i dofinansowywany ze środków publicznych przeznaczanych corocznie na rozwój sportu dzieci i młodzieży. Z tych też względów przyjęło się wręcz mówić o „państwowym systemie sportu młodzieżowego”.

 • Stypendia olimpijskie

  2010-02-10 14:22:53

  Stypendia olimpijskie zostały przyznane zawodnikom reprezentującym Województwo Podlaskie w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, którzy uzyskali kwalifikację olimpijską do Igrzysk Olimpijskich „Pekin 2008” i do Igrzysk Paraolimpijskich „Pekin 2008” oraz ubiegającym się o taką kwalifikację.

 • Stypendia Marszałka

  2010-02-10 14:22:02

  Ufundowanie stypendiów sportowych Marszałka Województwa Podlaskiego to inicjatywa samorządu województwa, mająca na celu pomoc młodym utalentowanym zawodnikom z regionu. Odznaczenia te są pewną inwestycją w ludzi, stanowiących sportową przyszłość województwa, umożliwiającą im rozwijanie swoich sportowych pasji.

 • Orliki w regionie

  2010-02-10 14:21:14

  Program „Moje Boisko – Orlik 2012” zaprezentowany został w listopadzie 2007 roku przez premiera Donalda Tuska. Zakłada on budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju.

facebook