Dodana: 7 czerwiec 2017 14:50

Zmodyfikowana: 7 czerwiec 2017 14:50

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - Półfinał Mistrzostw Polski Juniorów w siatkówce plażowej

Dnia 7 czerwca 2017 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Centrum” Augustów pn.: „Półfinał Mistrzostw Polski Juniorów w siatkówce plażowej” Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Ilustracja do artykułu beach-volley-401879_960_720.jpg

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: konrad.ostaszewicz@wrotapodlasia.pl w terminie do dnia  14 czerwca 2017 r.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

 

Oferta do pobrania w załączniku poniżej

 

Pliki do pobrania

facebook