Dodana: 19 styczeń 2018 10:00

Zmodyfikowana: 19 styczeń 2018 10:00

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 18 stycznia 2018 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Dojlidy” Białystok pn. „III Grand Prix Polski Młodziczek i Młodzików w tenisie stołowym”.

Ilustracja do artykułu mielnicka serwis.jpg

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki
lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie do dnia 26 stycznia 2018 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

fot. Robert Kruk

Pliki do pobrania

facebook