Dodana: 19 październik 2017 10:46

Zmodyfikowana: 19 październik 2017 10:46

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 18 października 2017 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Klub Sportowy „Białystok” pn. „Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów, Juniorów Młodszych, Młodzików i Młodzików Młodszych w Badmintonie”.

Ilustracja do artykułu badminton-scoring.jpg

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie do dnia 26 października 2017 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Pliki do pobrania

facebook