Dodana: 26 październik 2017 08:08

Zmodyfikowana: 26 październik 2017 10:04

Zakończyła się przebudowa i modernizacja dróg w gminach Mońki i Mały Płock

Stefan Krajewski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego w środę 25 października wziął udział w uroczystym otwarciu drogi powiatowej (gm. Mały Płock) oraz pięciu dróg gminnych w miejscowościach Waśki, Dudki, Oliszki, Konopczyn i Rybaki (gm. Mońki). To część projektu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 r.

Ilustracja do artykułu IMG_6114.JPG

- Dzięki temu programowi tak naprawdę po raz pierwszy przeznaczono środki na rozbudowę dróg gminnych. Zainteresowanie ogromne, wnioski na ponad 105 mln zł został zaakceptowane, za chwilę kolejny przetarg. Widać, ze ta inwestycja ma sens, powstają szerokie drogi, poprawa całej infrastruktury. To bardzo ważne drogi od dróg dojazdowych do pola do obwodnicy – one rzeczywiście mają wpływ na rozwój naszego województwa – podkreślał w środę Stefan Krajewski.

Za blisko 1 mln 200 tys.zł w gminie Mały Płock przebudowano 1,3 km drogi nr 1895 Rogienice Wielkie – Rogienice Wypychy.
Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło 680 659 zł.Pozostałe pieniądze pochodza z budżetu gminy Mały Płock i powiatu kolneńskiego. 
Cała inwestycja kosztowała 1 164 308,32 zł.

W gminie Mońki przebudowano drogi w miejscowościach: Waśki, Dudki, Oliszki, Konopczyn i Rybaki. W ramach realizacji projektu przebudowane zostało 5,44 km drogi gminnej. Wartość całkowita operacji: 4 030 209,99 zł. Dofinansowanie EFRROW: 2 564 421 zł.
 
Nabór wniosków o dofinansowanie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, został przeprowadzony w terminie od 18 stycznia do 17 marca 2016 r.
 
Kwota limitu przewidziana dla województwa podlaskiego to 23 338 546,00 euro (ok. 105 mln zł). W ramach naboru złożono 280 wniosków, na kwotę dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 257 377 720 zł. W wyniku weryfikacji, 233 projekty znalazły się na liście operacji zakwalifikowanych do współfinansowania (kwota dofinansowania EFRROW 223 711 047 zł), jednak ze względu na znacznie ograniczone środki, umowy o przyznaniu pomocy podpisano dla 100 operacji, opiewających na kwotę dofinansowania EFRROW 105 062 356 zł. 85 projektów jest realizowanych przez 42 gminy, 15 projektów - przez 8 powiatów.
 
Aktualny stan realizacji operacji drogowych:
Do dnia dzisiejszego złożono 44 wnioski o płatność na wnioskowaną kwotę dofinansowania ponad 27 mln zł. Zweryfikowano 28 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania ponad 13 700 000 zł. Wypłacono ponad 10 300 000 zł ze środków EFRROW.
 
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wynosi 3 mln zł na beneficjenta.
(opr.mk)

facebook