Dodana: 25 maj 2015 14:35

Zmodyfikowana: 25 maj 2015 14:35

Zmiany personalne w szpitalu wojewódzkim w Białymstoku

Zarząd Województwa na czwartkowym posiedzeniu, 30 kwietnia 2015 r., przyjął rezygnację ze stanowiska dyrektora Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku Urszuli Łapińskiej i podjął uchwałę o jej odwołaniu.

Rezygnacja wpłynęła do marszałka województwa w czwartek 23 kwietnia br. 30 kwietnia 2015 r. wniosek o odwołanie dyrektora zaopiniowała – negatywnie - rada społeczna szpitala. Zarząd zdecydował jednak o odwołaniu P. Urszuli Łapińskiej pozostawiając ją jako p.o. dyrektora przez najbliższe trzy miesiące, czyli w okresie wypowiedzenia.

Zarząd Województwa Podlaskiego postanowił jak najszybciej rozpocząć procedurę konkursową, by do dnia 31 lipca 2015 r. wyłonić nowego szefa białostockiej placówki.

facebook