Dodana: 2 czerwiec 2018 10:43

Zmodyfikowana: 2 czerwiec 2018 10:43

Zarząd Województwa zatwierdził kolejne programy rewitalizacji

Na wtorkowym (29 maja) posiedzeniu zatwierdzone zostały dokumenty przedstawione przez miasto Augustów oraz gminy Czyże, Szczuczyn i Czyżew.

Ilustracja do artykułu P1430454.jpg

W Augustowie rewitalizacją zostaną objęte te części miasta, w których występuje najwięcej problemów, np. społecznych: Lipowiec, Koszary, Kaczy Dołek, Centrum I. Na tym obszarze mieszka 4,7 tys. osób (13,9% ludności całego miasta), zajmuje powierzchnię 210,1 ha (2,6% terenu gminy).

 

Wśród podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych znalazło się 47 projektów o wartości 78,6 mln zł. To m.in. przebudowa Miejskiego Domu Kultury, utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów, zagospodarowanie parku Lipowiec, odnowa przestrzeni między blokami i rewitalizacja podwórek, a także odnowa przedszkoli nr 2 i nr 3 w Augustowie. Zaplanowanych jest też wiele projektów społecznych, związanych np. z poprawą bezpieczeństwa w mieście, poprawą dostępności obiektów i przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami, stworzenie punktów konsultacyjnych dla ofiar przemocy i osób uzależnionych.

W gminie Czyże działania rewitalizacyjne obejmą miejscowości: Hukowicze, Kuraszewo, Morze i Szostakowo, zamieszkiwane przez 559 mieszkańców (27% ludności gminy) i obejmujące powierzchnią 2220,9 ha (17% powierzchni gminy).

Dziesięć najważniejszych projektów, które chce zrealizować gmina to:

 • Nowoczesna i innowacyjna szkoła w Czyżach
 • Stypendia dla najlepszych uczniów w SP w Czyżach
 • Razem możemy więcej (zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców gminy)
 • Dom dziennego pobytu dla osób starszych w budynku świetlicy wiejskiej w Szostakowie
 • Klub integracji społecznej w Hukowiczach
 • Zajęcia pozalekcyjne i kulturalne w świetlicy w Czyżach
 • Strefa rekreacji i wypoczynku oraz budowa placów zabaw przy świetlicach wiejskich w Kuraszewie i Morzu
 • Oznakowanie tras rowerowych i miejsc wypoczynku w gminie
 • Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Morzu
 • Remont dróg i chodników na terenie gminy

Ich łączna wartość to 3,8 mln zł.

Rewitalizacja w Szczuczynie obejmie ulice: Kilińskiego, Krzywą, Łomżyńską, Plac 1000-lecia, Senatorską oraz Sienkiewicza, czyli centrum miasta. Ten teren stanowi 720 820 m2 powierzchni gminy (0,62% całkowitej powierzchni) i jest zamieszkany przez 1750 osób (27,17% ogółu mieszkańców gminy).

Gmina przewidziała do realizacji 12 głównych projektów, wśród których znalazły się m.in. rewitalizacja budynków i ulic w ścisłym centrum miasta, rewitalizacja wysypiska śmieci, modernizacja drogi wjazdowej do stacji auto-gaz, a także projekty zwiększające aktywność zawodową mieszkańców czy zajęcia pozalekcyjne w szczuczyńskich szkołach. Koszt tych przedsięwzięć wynosi 2,3 mln zł.

Gmina Czyżew zrewitalizuje obszar 92,8 ha (co stanowi 0,75% ogółu powierzchni gminy), zamieszkiwany jest przez 1188 osób (18,3% mieszkańców).

Przewidzianych do realizacji jest 9 podstawowych projektów, które warte są ok. 7,8 mln zł. Są to:

 • Kursy i szkolenia zawodowe
 • Praktyczny zawód – zajęcia dla osób bezrobotnych pozwalające na praktyczna naukę zawodu
 • Zdobywam doświadczenie – zajęcia pozwalające na zdobycie doświadczenia zawodowego
 • Stop używkom
 • Gmina tętniąca życiem – imprezy kulturalne, festyny i wydarzenia sportowe dla mieszkańców
 • Budowa budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem na mieszkania komunalne przy ul. Przemysłowej w Czyżewie
 • Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Zambrowskiej
 • Zagospodarowanie terenów przy ul. Spokojnej i ul. Cichej w Czyżewie
 • Zagospodarowanie centrum Czyżewa
facebook