Dodana: 22 luty 2017 15:00

Zmodyfikowana: 22 luty 2017 15:16

Zarząd Województwa rozstrzygnął konkurs ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Monitoring puchaczy i raków , inwentaryzacja torfowisk w Puszczy Knyszyńskiej czy wędkarskie przedszkole - to niektóre z działań, które będą sfinansowane z budżetu Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu p1010072.jpg

Zarząd Województwa Podlaskiego rozstrzygnął konkurs ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Do UMWP wpłynęło 21 ofert, dwie nie spełniły wymogów formalnych. Komisja konkursowa  rekomendowała 7 projektów, które uzyskały największą liczbę punktów, a zarząd przyznał im dofinansowanie w łącznej kwocie 85 tys. zł.

Konkurs dotyczył dwóch rodzajów zadań: 

  1. Monitoring, inwentaryzacja, ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie podlaskim. Dofinansowanie uzyskały:

- Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy” (Malesowizna – Turtul) – 19 000 zł - na monitoring raków   w wybranych jeziorach Parku;

- Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej „Wielki Las” (Supraśl) – 18 500  zł – na inwentaryzację torfowisk przejściowych leśnych i nieleśnych występujących na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej;

- Komitet Ochrony Orłów (Olsztyn) – 12 500 zł – na monitoring i ochronę puchacza w parkach krajobrazowych Podlasia.

 

  1. Edukacja ekologiczna i zwiększenie aktywności prośrodowiskowej społeczeństwa:

- Fundacja „Larus” (Płonka Strumianka) – 11 000 zł -  „Mamo, tato, pokaże ci las!”;

- Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku –  5 500 zł – „Wędkarskie  przedszkole, czyli co  w wodzie pływa.”

- Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy” (Malesowizna – Turtul) – 12 000 zł – Poszerzenie grona odbiorców ścieżki edukacyjnej „Opowieści Turtula”, funkcjonującej przy siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego;

- Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej „Wielki Las” (Supraśl) – 6 500 zł – „Drzewo nie tylko na Święto Drzewa” .

 

 

facebook