Dodana: 23 marzec 2017 13:16

Zmodyfikowana: 26 marzec 2017 18:23

Zakończyła się kontrola CBA w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego

Przez dziewięć miesięcy funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzali kontrolę wydatkowania środków unijnych w podlaskim urzędzie marszałkowskim. Kontrolą objęte były projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z poprzedniej perspektywy finansowej ( 2007-2013). Na 1278 projektów przeprowadzonych w ubiegłej perspektywie, Centralne Biuro Antykorupcyjne wniosło uwagi do trzech. Kontrola rozpoczęła się 16 maja 2016 r. równocześnie w szesnastu urzędach marszałkowskich w całej Polsce. W podlaskim urzędzie zakończyła się 16 marca br.

Ilustracja do artykułu cba-04.jpg

Jak informowali podczas konferencji prasowej ( 23.03) marszałek Jerzy Leszczyński i wicemarszałek Maciej Żywno, uwagi wniesione przez CBA dotyczą dwóch projektów realizowanych  bezpośrednio przez UMWP – to projekt e-zdrowie i budowa wyciągu nart wodnych w Szelmencie. Biuro  wniosło również uwagi do  projektu realizowanego przez powiat białostocki dotyczący zintegrowanego zagospodarowania turystycznego obiektów - chodzi o miasto Supraśl.

- Uwagi CBA dotyczą przede wszystkim procedur związanych z postepowaniem o udzielenie zamówień publicznych. W ubiegły czwartek otrzymaliśmy protokół pokontrolny, do którego zgodnie z przysługującym nam prawem wnieśliśmy swoje uwagi  – mówił marszałek Jerzy Leszczyński – Teraz czekamy na odpowiedź Biura i na zalecenia pokontrolne.  

Marszałek podkreślał, że CBA  otrzymało wiele wyjaśnień od obecnych i byłych pracowników urzędu marszałkowskiego, a akta pokontrolne to 25 tomów.

Kontrola CBA dotyczyła perspektywy finansowej 2007-2013, realizowanej przez poprzedni Zarząd Województwa. Jak podkreślał Maciej Żywno na 1278 realizowanych projektów uwagi zgłoszono tylko do trzech
- To znikomy procent – mówił -  Ważne jest, że wszystkie projekty są poddawane kontroli non stop – albo naszej wewnętrznej, albo Urzędu Kontroli Skarbowej, albo Najwyższej Izby Kontroli czy też właśnie CBA.
Przypomniał, że w 26 przypadkach to własnie Urząd zgłaszał naruszenie prawa stierdzone podczas kontroli realizowanych projektów. 


Wicemarszałek Żywno zaznaczył, również „ że zdaniem Zarządu uwagi wniesione przez CBA mają przede wszystkim charakter formalny”.
-  My sami w podobnych przypadkach, jeśli zgłaszamy uwagi wobec beneficjentów, to w najgorszym wypadku nakładamy korektę  lub  zerwanie umowy i zwrot środków z dofinansowania.
Jak dodał, nie pojawiają się przesłanki ku temu aby CBA po kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zamierzało którąś ze spraw kierować do prokuratury.

Marszałkowie pytani o szczegóły wyników kontroli odesłali do autorów protokołu. Jednak podkreślali, że „bardzo często przy zamówieniach publicznych kładziony jest nacisk na to czy zostały zachowane wszelkie procedury związane z zachowaniem zasad konkurencyjności i dostępności do danego wydarzenia.”

 

- Kontrola trwała dziewięć miesięcy i w dużej mierze absorbowała pracę Urzędu - mówił marszałek Leszczyński -  Większych nieprawidłowości nie stwierdzono. Czekamy na zalecenia pokontrolne i będziemy się do nich stosować.

 

16 czerwca 2016 r. CBA jednocześnie rozpoczęło kontrole wydatkowania środków unijnych w szesnastu urzędach marszałkowskich w całej Polsce. Łączna suma środków zaangażowanych w 16 programów regionalnych w latach 2007-2013 wyniosła 17,3 mld euro.
Równolegle CBA analizowało oświadczenia majątkowe marszałków województw.

ak

facebook