Dodana: 29 marzec 2017 13:55

Zmodyfikowana: 30 marzec 2017 08:20

X Konferencja Sieci Szerokopasmowe

To jedyne w swoim rodzaju miejsce debaty dla kluczowych na rynku podmiotów związanych z realizacją projektu sieci szerokopasmowej - regulatora, administracji rządowej, samorządowej i przedstawicieli biznesu – 29 marca w Warszawie odbywa się X jubileuszowa Konferencja Sieci Szerokopasmowe. W spotkaniu biorą udział m.in. Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska, przedstawiciele biznesu z branży ICT, reprezentanci samorządów, administracji rządowej. Województwo podlaskie reprezentuje marszałek Jerzy Leszczyński, który zasiada również w Radzie Programowej Konferencji Sieci Szerokopasmowe. Główne punkty spotkania to m.in. rynek wobec gospodarki cyfrowej, współpraca administracji samorządowej, rządowej i lokalnych firm, kierunki rozwoju sieci i modele biznesowe wykorzystania infrastruktury.

Ilustracja do artykułu leszcz.jpg

Regionalna sieć szerokopasmowa – szansa na zrównoważony rozwój czy kolejny problem dla samorządów – ten temat został podjęty podczas dyskusji ph. Przeglądu  stanu rynku wobec wyzwań cyfrowej gospodarki,
Marszałek Jerzy Leszczyński, który był jednym z głównych prelegentów w tej części debaty podkreślał, że rozwój cyfryzacji na terenie regionu w ostatnich latach przyczynił się do ogromnego skoku cywilizacyjnego, ale cały czas jest wiele do zrobienia – chodzi przede wszystkim o zwiększenie zainteresowania operatorów wykorzystaniem bazy infrastruktury Regionalnej Sieci Szerokopasmowej i ograniczenie kosztów jej zarządzania. Warto dodać, że operatorem Regionalnej Sieci Szerokopasmowej w Podlaskiem od ponad pół roku  jest samorząd województwa.  
-  Staramy się  jak najbardziej ograniczać koszty zarządzania, ale nie jest to proste – podkreślał marszałek – Wchodzą tu w grę opłaty, podatki pobierane od lokalnych samorządów za użytkowanie ich infrastruktury. To obciąża i tak skromny budżet naszego województwa.
Kolejne wzywanie dla samorządu województwa, na które zwrócił uwagę marszałek Leszczyński to budowa sieci ostatniej mili, czyli  doprowadzenie Internetu bezpośrednio do odbiorców. To, jak wiadomo ten etap, który z perspektyw gmin i powiatów jest najbardziej kluczowy, czyli połączenia mieszkańca gminy ze światem globalnym. Zgodnie z założeniami projektu, budowaniem sieci ostatniej mili maja zająć się operatorzy telekomunikacyjni i prywatni inwestorzy.
-„Autostrada” cyfrowa już jest, teraz trzeba zbudować „dojazdówki”, tak aby korzystali z niej ci, z myślą o których cały projekt cyfryzacji jest realizowany: społeczność lokalna – mówił marszałek.
 Dodał również, że w tej chwili wykorzystanie dostępu do Internetu za pośrednictwem RSS to jedyne 22% w skali województwa.  Jednak, jak podkreślał szansą na zwiększenie tej wartości jest ostatni konkurs z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 - Zainteresowanie konkursem wśród potencjalnych kontrahentów było  dość duże, także liczymy na zwiększenie ilości dróg dostępowych sieci.

Jerzy Leszczyński zaznaczał, że samorząd województwa stawia na innowacyjność.
- A plany dotyczące innowacyjności bez dostępu do nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych są bezprzedmiotowe. Dlatego musimy tę sieć uruchomić.
Marszałek podkreślał też, że na niektórych obszarach konieczna jest wsparcie środkami zewnętrznymi. To wiejskie tereny, gdzie komercyjni operatorzy nie są zainteresowani rozwijaniem biznesu, a podlaska wieś rozwija się, korzysta z najnowszych technologii i dostęp do tak podstawowego medium jakim w dzisiejszych czasach jest Internet jest konieczne.

Jerzy Leszczyński zwrócił uwagę na ogromny wkład Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w rozwój cyfryzacji regionu.
- Ściśle współpracujemy i rozwijamy kompetencje w samorządach lokalnych, mamy znakomicie funkcjonujące portale - m.in. informacyjny Wrota Podlasia, Podlaską Platformę Edukacyjną,  i Geoportal GiS Podlasie.

Powszechny dostęp do szybkiego Internetu we współczesnym świecie staje się jedną z najważniejszych przewag konkurencyjnych gospodarek i sposobem zapewnienia długofalowego wzrostu gospodarczego. Konkferencja Sieci Szerokopasmowe, już po raz dziesiaty staje się platforma do wymiany wiedzy, doświadczeń i dyskusji o wyzwaniach jakie stoją przed operatorami i zarządcami Regionalnych Sieci Szerokopasmowych.
Gwarantem wysokiego poziomu merytorycznego Konferencji są Rada Programowa i Ekspercka wydarzenia, działające pod przewodnictwem Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Transformacji Orange Polska pana Piotra Muszyńskiego. Rady bezpośrednio angażują się w przygotowanie zakresu merytorycznego wydarzenia. W skład rady programowej wchodzą m.in. Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska, Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa  Łódzkiego Witold Stępień, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcin Cichy

ak

facebook