Dodana: 17 luty 2017 10:45

Zmodyfikowana: 17 luty 2017 11:48

Wizyta Ambasadora Republiki Białoruś w Białymstoku i rozmowy o współpracy

Z wizytą roboczą w województwie podlaskim gościł w czwartek, 16 lutego Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białorusi Aleksandr Averyanov. Spotkanie z Marszałkiem Województwa Podlaskiego Jerzym Leszczyńskim odbyło się w towarzystwie Konsul Generalnej RB w Białymstoku Ałły Fedorovej, Radcy Ambasady RB w Warszawie Michaiła Rybakoua oraz II Sekretarz Ambasady Julii Rubinej.

Ilustracja do artykułu ambasador4.JPG

Głównym tematem spotkania było podsumowanie dotychczasowej współpracy międzyregionalnej z partnerami z Białorusi oraz omówienie najbliższych planów.

- Obwód Grodzieński i Województwo Podlaskie są dziś nie tylko partnerami w rozlicznych przedsięwzięciach, ale przede wszystkim dobrymi sąsiadami, będącymi w bliskich i przyjaznych kontaktach – podkreślił Jerzy Leszczyński. – W marcu planujemy podpisanie porozumienia o współpracy, na przełomie kwietnia i maja wspólnie będziemy organizować piknik na Kanale Augustowskim „Majkówka bez granic”. To tylko dwa spośród wielu tegorocznych przedsięwzięć, których lista jest naprawdę wyjątkowo długa.

Marszałek Jerzy Leszczyński zwrócił też uwagę na potrzebę intensywnej kampanii informacyjnej na rzecz rozpropagowania zasad ruchu bezwizowego na przejściach granicznych z Białorusią oraz wspólnej promocji Kanału Augustowskiego jako transgranicznego szlaku turystycznego.

Kolejne spotkanie z Ambasadorem Białorusi Aleksandrem Averyanowem zorganizował Podlaski Klub Biznesu wraz Izbą Przemysłowo -Handlową w Białymstoku. Uczestniczyli w nim m.in. konsul generalna Republiki Białoruś w Białymstoku Ałła Fiodorowa, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski, prezes Podlaskiego Klubu Biznesu Ryszard Iwaszkiewicz, wiceprezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku Jan Borawski oraz podlascy przedsiębiorcy. Spotkanie prowadził konsul honorowy Republiki Chorwacji w Polsce Wojciech Strzałkowski.

Tematem spotkania był „Rozwój gospodarczy pomiędzy Polską a Białorusią oraz oczekiwania Podlaskich i Białoruskich przedsiębiorców w kontekście wzajemnych stosunków gospodarczych, wymiany handlowej i współpracy transgranicznej”.

Podlascy przedsiębiorcy podkreślali, że ocieplenie stosunków politycznych między Polską a Białorusią korzystnie wpłynęło  - ich zdaniem - na relacje gospodarcze. Padały wręcz stwierdzenia, że ta poprawa stosunków politycznych korzystnie wpłynie na stan „naszych portfeli”. Pytali również o możliwość zniesienia wiz, czy uruchomienie bezwizowego małego ruchu granicznego, który byłby prawdziwym impulsem do rozwoju współpracy gospodarczej i wymiany handlowej.

Jak podał ambasador obowiązuje 3-dniowy ruch bezwizowy w Puszczy Białowieskiej i 5-dniowy na Kanale Augustowskim. Od 12 lutego można przylecieć bez wizy na lotnisko w Mińsku, trwają rozmowy, by też bezwizowy był ruch lotniczy do Grodna. Strona białoruska rozważa wprowadzenie bezwizowego wjazdu na Białoruś także na leczenie uzdrowiskowe i sanatoryjne.  

- Natomiast nie jest możliwe na razie podjęcie prac nad wprowadzeniem małego ruchu granicznego, ale szansa istnieje zawsze – odpowiadał ambasador. 

(at, gs)

facebook