Dodana: 30 maj 2017 13:21

Zmodyfikowana: 30 maj 2017 13:35

Wicemarszałek Maciej Żywno podpisał aneks do Kontraktu Terytorialnego

We wtorek, 30 maja, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Maciej Żywno podpisał w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie drugi aneks do Kontraktu Terytorialnego. To bardzo dobra wiadomość, bo oznacza, że w naszym województwie powstaną kolejne inwestycje. Zostały właśnie wpisane do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu FullSizeRender (005).jpg

W Kontrakcie zostały ujęte nowe, priorytetowe dla rozwoju regionu przedsięwzięcia: z obszaru kultury (siedem projektów: rewitalizacja Świętej Góry Grabarki, rewaloryzacja Klasztoru Męskiego Zwiastowania NMP w Supraślu, Klasztor w Wigrach jako spuścizna kulturowa Zakonu Kamedułów, przebudowa zabytkowej Hali Targowej w Łomży, Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej, modernizacja Teatru Dramatycznego w Białymstoku czy remont obiektów zabytkowych na potrzeby utworzenia Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach), rozwój klastrów energii, rozwój elektronicznych usług administracji publicznej oraz aktywizowanie społeczności lokalnych.

 

Przypomnijmy, że Kontrakt Terytorialny to umowa między rządem i samorządem wojewódzkim, która wskazuje cele rozwojowe regionu, jego najważniejsze potrzeby, sposób ich realizacji i finansowania. Oprócz środków unijnych uwzględnia także środki krajowe. Kontrakt jest wypracowywany w trakcie negocjacji pomiędzy województwem a rządem. Został podpisany 27 września 2014 roku, a pierwsze zmiany wprowadzono w aneksie nr 1 – 11 sierpnia 2015 roku. Teraz został podpisany drugi aneks.

 

– Negocjacje zakończyły się zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Wypracowane w ich trakcie zapisy będą służyły rozwojowi naszego regionu. A ponieważ Kontrakt jest dokumentem „żywym” i powinien być na bieżąco aktualizowany, nie kończymy nad nim pracy. Przeciwnie, już zaczynamy projektować kolejny aneks, który będzie uwzględniał potrzeby regionu – powiedział Maciej Żywno, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, który podpisywał aneks jako przedstawiciel Podlaskiego.

 

facebook