Dodana: 1 sierpień 2017 12:02

Zmodyfikowana: 1 sierpień 2017 12:02

Uroczyste otwarcie dróg w Janowie

Wójt gminy Janów Czesław Jan Kiejko oraz Członkowie Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski i Bogdan Dyjuk uczestniczyli w poniedziałek, 31 lipca w uroczystym otwarciu dróg w gminie Janów. Przebudowa dróg była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Ilustracja do artykułu IMG_1047.JPG

Remont dwóch odcinków drogi polegał na:

- przebudowie ulicy wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Janów, koszt przebudowy ogółem - 182 tys. zł dofinansowanie z PROW 2014-2020 wyniosło 116 tys. zł;

- przebudowie drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 1308B do miejscowości Łubianka, koszt przebudowy ogółem 1 182 tys. zł, dofinansowanie wyniosło 718 tys. zł.

facebook