Dodana: 5 kwiecień 2017 14:41

Zmodyfikowana: 5 kwiecień 2017 15:42

To prawdziwy początek rewolucji drogowej dla południowej części województwa

Otwarcie budowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 na odc. od Horodnian do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 682 w Markowszczyźnie ma być początkiem zmian, które w ciągu kilku lat powinny znacznie usprawnić transport drogowy na trasie Białystok-Łapy-Wysokie Mazowieckie. Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego wraz z Jarosławem Dworzańskim, Przewodniczącym Sejmiku Województwa oraz wójtami i lokalnymi samorządowcami w środę 5 kwietnia wzięli udział w otwarciu pierwszego odcinka drogi.

Ilustracja do artykułu FullSizeRender-03.jpg

Ma on liczyć 6,5 km, zaś boje o jego powstanie trwały niemal przez lat 7.

- Po wielu latach udało się w końcu rozpocząć budowę tego tak ważnego dla mieszkańców Białegostoku i przede wszystkim Łap, odcinka drogi – przyznał w czasie uroczystości otwarcia marszałek Jerzy Leszczyński. - Wiele lat trwało przygotowanie dokumentacji, konsultacje, pozyskanie środków na ten cel, pojawiło się szereg problemów środowiskowych, społecznych. Na szczęście udało się to wszystko doprowadzić do końca. To niewątpliwy sukces samorządu województwa i samorządów lokalnych, bo ta inwestycja dalej będzie kontynuowana – ma powstać obwodnica Łap, a droga będzie wyremontowana dalej do Wysokiego Mazowieckiego. To dla południowej części województwa oznacza prawdziwą rewolucję drogową.

Jerzy Leszczyński podziękował poprzedniemu marszałkowi (Jarosław Dworzański) i zarządowi województwa, wójtom Juchnowca i Turośni Kościelnej, pracownikom Wojewódzkiego Zarządu Dróg.

- Ten odcinek to rzeczywiście 7 lat historii, napotykanych po drodze problemów, które dzięki dużej determinacji udało się pokonać – mówił Jarosław Dworzański. – I dzisiaj możemy rozpocząć tę niezwykle ważną inwestycję, która jako ciąg komunikacyjny ma też bardzo duże znaczenie strategiczne dla naszego regionu: znacznie upraszcza wyjazd na Łapy i Wysokie Mazowieckie i stanowi taki naturalny dubler dla krajowej „ósemki”.

Krzysztof Marcinowicz, wójt Juchnowca wyraził zaś nadzieję, że w przeciwieństwie do przygotowań sama budowa i remont pójdą gładko z korzyścią dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gmin.

Przypomnijmy, że umowa pomiędzy Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku a firmą BUDIMEX S. A. Oferta firmy BUDIMEX S. A. na wybudowanie tego odcinka drogi została podpisana 14 grudnia 2016 roku.

W ramach formuły „Zaprojektuj i wybuduj” Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania projektu, uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz realizacji przebudowy przedmiotowego odcinka.

Początek przewidzianego do budowy i rozbudowy odcinka zlokalizowany jest w okolicach ul. Jodłowej w Kleosinie. Koniec przedmiotowego odcinka zlokalizowany jest w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 678 z drogą wojewódzką Nr 682 w m. Markowszczyzna. Odcinek obejmuje obejście miejscowości Księżyno i Zalesiany od strony południowej, pozostała część odcinka przebiega po tzw. „starym śladzie” drogi wojewódzkiej Nr 678.

W ramach inwestycji Inwestor przewidział:

a. przebudowę i budowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 678 w przekroju 2x2 pasy ruchu,

b. przebudowę i budowę chodników, ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego, budowę zatok autobusowych,

c. przebudowę i budowę drogowych obiektów inżynierskich,

d. przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu - branża elektroenergetyczna,  telekomunikacyjna, wodociągowa,

e. przebudowę i budowę sieci kanalizacji deszczowej,

f. przebudowę i budowę sieci kanalizacji sanitarnej,

Łączna długość przebudowywanego odcinka wynosi 6,5km. Wartość zadania wyceniona przez Wykonawcę opiewa na kwotę 116 850 000 złotych brutto. Termin umowny zakończenia realizacji zamówienia to 15.08.2018r. Inwestor aplikuje o współfinansowanie Inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

 

(mk)

 

facebook