Dodana: 17 październik 2017 17:59

Zmodyfikowana: 18 październik 2017 10:10

Supraśl ma nowy most. I to jaki!

Nowy most w Supraślu jest już gotowy. W ramach inwestycji stary most został rozebrany, a w jego miejsce stanął nowy, a także rozbudowano drogę wojewódzką Nr 676. W minioną środę, 11 października Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonał odbioru robót, a dziś, 17 października władze województwa i gminy uroczyście go otworzyły, a duchowni obu wyznań poświęcili. Wartość inwestycji to ponad 12 mln zł.

Ilustracja do artykułu 0x0 (1).jpg

- To taki piękny most, szczególnie z perspektywy Monastyru ładnie się prezentuje. Cieszymy się, że mogliśmy zrobić tę inwestycję w ciągu drogi wojewódzkiej z Białegostoku w kierunku Krynek, że powstała droga, która jest ważna dla tej części województwa, ważna też dla aglomeracji białostockiej, ponieważ dużo mieszkańców Białegostoku jedzie w kierunku wschodnim, w rejony Puszczy Knyszynskiej. Inwestycja bardzo pięknie się prezentuje, most jest wyjątkowy, a do tego ocinek drogi w dobrym standardzie. Chciałem pogratulować sprawnie przeprowadzonej inwestycji. Życzę, aby ta droga, wraz z mostem jak najdłużej służyła mieszkańcom - powiedział Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński.

Burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski dziękował marszałkowi Leszczyńskiemu za wybudowanie nowego mostu, który będzie łączył mieszkańców i gminy, a marszałka nazwał Pontifeksem Maksimusem - budowniczym mostów. 

- Jak widać samorząd województwa buduje drogi, buduje mosty. Staramy się łączyć, a nie dzielić, staramy się wspierać samorządy w takich przedsięwzięciach. Wiemy, że te potrzeby, zglaszne przez lokalne społecznosci, są konieczne i takie inwestycje powinny być przeprowadzane. Oby takich inwestycji jak ta, było jak najwięcej, by służyły nie tylko mieszkańcom, ale też przyciągały do nas turystów - dodał Członek Zarządu Województwa Stefan Krajewski.


Prace, jakie zostały wykonane w ramach tej inwestycji:
1) rozbiórka istniejącego obiektu mostowego
2) budowa mostu łukowego o długości 71,9 m
3) wykonanie przebudowy i poszerzenie jezdni na odcinku ok. 1,5 km
4) korekta łuków pionowych i poziomych,
5) budowa i przebudowa chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych,
6) budowa zatok autobusowych 2 szt.,
7) rozbudowa systemu odwodnienia: budowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej oraz rowów przydrożnych wraz z przepustami pod zjazdami, budowa separatorów i osadników,
8) budowa przejść oraz płotków dla płazów,
9) przebudowa i zabezpieczenie kolidujących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej
10) ustawienie barier ochronnych oraz elementów bezpieczeństwa drogowego.

Wartość inwestycji to 12 176 546 zł brutto. Wykonawcą robót było konsorcjum firm: Lider Konsorcjum – BUDREX – KOBI Sp. z o.o., Partner Konsorcjum – UNIBEP S.A. Oddział drogowy UNIBEP S.A. w Łomży. Prace trwały od maja 2016 roku do października 2017.

facebook