Dodana: 25 maj 2015 14:29

Zmodyfikowana: 25 maj 2015 14:34

Spotkanie zespołu ds. opracowywania programu rozwoju kompetencji zawodowych w województwie podlaskim

30 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyło się pierwsze spotkanie zespołu ds. opracowywania programu rozwoju kompetencji zawodowych w woj. podlaskim.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele departamentów Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialnych za wykorzystanie funduszy europejskich, WSAP, Suwalskiej Strefy Gospodarczej, Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr, ITE Radom, przedstawicielami pracodawców ( Izba Przemysłowo – Handlowa w Białymstoku, przedstawicieli nauki i oświaty.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Członka Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdana Dyjuka, na podstawie udzielonego mu upoważnienia Zarządu.

facebook