Dodana: 7 marzec 2017 14:05

Zmodyfikowana: 7 marzec 2017 14:07

Spotkanie Grupy Roboczej ds. PROW przy Konwencie Marszałków Województw RP

W dniach 06-08 marca 2017 r. w Szaflarach, w województwie małopolskim obraduje Grupa Robocza ds. PROW przy Konwencie Marszałków Województw RP. W obradach biorą udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wszystkich Samorządów Województw. Województwo Podlaskie reprezentuje Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski, odpowiedzialny za nadzór nad wdrażaniem PROW oraz dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP Elżbieta Filipowicz.

Ilustracja do artykułu IMG_6056.JPG

Najważniejszym tematem spotkania jest aktualny stan wrażania PROW 2014-2020. Podczas spotkania zostaną podjęte wspólne uzgodnienia pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces zarządzania i wdrażania PROW 2014-2020 w szczególności w zakresie Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

(oprac. at)

facebook