Dodana: 17 styczeń 2017 10:45

Zmodyfikowana: 17 styczeń 2017 11:54

Referendum w liczbach

W niedzielnym referendum w sprawie lotniska regionalnego wzięło udział tylko 12,96 proc. uprawnionych do głosowania, a to za mało, by uznać referendum za ważne. Jego przeprowadzenie kosztowało budżet samorządu województwa ok. 3,8 mln zł. Ponad 7600 osób pracowało w niedzielę w komisjach. Kilkudziesięciu urzędników brało udział w przygotowaniu referendum.

Ilustracja do artykułu untitled-03.jpg

- Zarząd Województwa Podlaskiego, jako organizator referendum, wywiązał się z obowiązku poinformowania mieszkańców Województwa Podlaskiego o referendum ws. budowy regionalnego portu lotniczego. Wykorzystaliśmy wszelkie kanały informacyjne. Umowa z Pocztą Polską na dystrybucję blisko pół miliona ulotek informacyjnych - została zawarta z tą właśnie spółką ze względu na jej wielodekadowe doświadczenie, największe zaplecze pracowników i  zaufanie społeczne, jakim jest darzona ta państwowa  firma.

Ponadto zwróciliśmy się też ku mediom narodowym, tj. Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, w których emitowaliśmy spoty informujące o referendum. Media komercyjne również zostały zaangażowane w ten proces: zarówno papierowe, czyli lokalne i regionalne gazety, rozgłośnie radiowe, portale internetowe (o charakterze lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim), media społecznościowe.

Przekazaliśmy również stosowne informacje i plakaty z obwieszczeniami o referendum jednostkom samorządu terytorialnego, a także wysłaliśmy kilkaset listów z ulotkami do wszystkich parafii różnych wyzwań w województwie z prośbą o poinformowanie wiernych o referendum. – powiedział po wstępnych wynikach referendum Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński.

Zdaniem marszałka Leszczyńskiego – Zarząd Województwa wykazał się bardzo dużą aktywnością i zaangażowaniem w cały proces informacyjny o referendum w regionie.

Paweł Myszkowski, pełnomocnik komitetu referendalnego i inicjator referendum za niską frekwencję obarcza Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, organizatora referendum. Zarzuca brak staranności aby skutecznie powiadomić mieszkańców. W czasie krótkiej konferencji zorganizowanej w poniedziałek 16 stycznia zapowiedział, że zbierane są oświadczenia osób, które ulotki o referendum nie dostały (UMWP zleciło to Poczcie Polskiej, która ma teraz złożyć relację z wykonania tego zadania – przyp.red.), a po ich zebraniu zostaną podjęte dalsze kroki. Jakie? Tego nie sprecyzował.

Koszty przeprowadzenia referendum w regionie zostały oszacowane na ok. 3,8 mln zł.

Zespół złożony z 30 pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego został oddelegowany do pracy przy referendum w okresie przygotowawczym. Natomiast w ostatnim tygodniu przy referendum pracowało ok. 70 urzędników, w tym 50 osób pracowało przy 17 komisjach powiatowych, jako pomoc komisji przy liczeniu głosów i sporządzaniu protokołu.

Każda z 959 komisji liczyła 8 osób, z czego 4 osoby wyłonił samorząd województwa, a 4 organizator referendum. Samorząd musiał wyłonić składy komisji do 19 grudnia.

5 stycznia br. Zarząd Województwa Podlaskiego rozpoczął intensywną kampanię informacyjną – o sposobie głosowania, o możliwości głosowania przez pełnomocnika, o możliwości uzyskania pomocy. Informacyjne ulotki ukazały się we wszystkich mediach w regionie – prasie, radiu telewizji, mediach internetowych. Do tego ulotki i plakaty (600), audycje i debaty. Kampania informacyjna trwała do 15 stycznia br. włącznie - po uzgodnieniu z biurem komisarza wyborczego, iż spoty radiowe i bandery w Internecie, zawierające treść z ulotek informacyjnych, nie są agitacją a informacją i nie łamią ciszy wyborczej. 

 

Kalendarium

5 grudnia 2016 r. - pojawiło się obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku w sprawie przeprowadzenia referendum wojewódzkiego w sprawie budowy lotniska regionalnego.

5 grudnia 2016r. – obwieszczenie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz przesłanie do gmin obwieszczenia w celu podania do publicznej wiadomości postanowienia Komisarza (rozplakatowanie przez wójtów, burmistrzów, prezydentów na terenie miast, gmin).

9 grudnia 2016 r.  - sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego – uchwalenie zmian w budżecie na 2016 r., powołanie Wojewódzkiej Komisji do Spraw Referendum.

Do dnia 11 grudnia 2016 r.  – ustanowienie obwodów odrębnych przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Do 12 grudnia 2016 r. - zlecenie druku informacji o terminie referendum, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz o warunkach ważności głosu w referendum oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego.

13 grudnia 2016 r. - umowa z Pocztą Polska na kolportaż informacji do mieszkańców województwa, dzień później Poczta Polska otrzymała druki do kolportażu.

15 grudnia 2016 r. – spotkanie organizacyjno- informacyjne dla wszystkich gmin i powiatów.

Do 16 grudnia 2016 r. - wójtowie, burmistrzowie, prezydenci – obwieszczenia, informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji.

19 grudnia 2016 r. – zlecenie druku nakładek dla osób niewidomych, informacji dla osób niewidomych.

23 grudnia 2016 r. – zlecenie druku kart, protokołów komisji, informacji o sposobie głosowania.

2-11 stycznia 2017 r. - dostarczanie do gmin kart do głosowania, nakładek dla osób niewidomych, protokołów komisji, informacji o sposobie głosowania oraz do powiatów protokołów.

2-12 stycznia 2017 r.  – szkolenie członków obwodowych i powiatowych/miejskich komisji.

Do 14 stycznia 2017 r. gminy rozwożą do obwodów materiały do głosowania oraz przygotowują do głosowania lokale wyborcze.

15 stycznia 2017 r. - referendum

 

(at, mk)

 

 

 

 

facebook