Dodana: 1 marzec 2017 09:50

Zmodyfikowana: 1 marzec 2017 11:37

Przebudowa drogi Białystok - Supraśl coraz bliżej

Ponad 102 mln zł dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia otrzymał projekt budowy drogi wojewódzkiej 676 Białystok – Supraśl. We wtorek, 28 lutego w siedzibie Ministerstwa Rozwoju podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji. Województwo podlaskie reprezentowali marszałek Jerzy Leszczyński i członek zarządu Stefan Krajewski. W spotkaniu wziął udział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Ilustracja do artykułu 0x0 (1).jpg

- To bardzo ważna inwestycja nie tylko dla aglomeracji białostockiej, ale też dla całego Województwa. Droga z Białegostoku do Supraśla, to przecież trakt prowadzący do jednego z bardziej znanych miast naszego województwa. Supraśl, jako miasto uzdrowiskowe na pewno skorzysta na uzyskanie świetnego dojazdu, a jego rozwój niewątpliwie przyczyni się także do rozwoju całego regionu - mówił marszałek Jerzy Leszczyński - Dzisiejsza uroczystość jest ważna również  tego powodu, iż województwo podlaskie i miasto Białystok podpisało pierwsze umowy z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w tej perspektywie finansowej na łączną, niebagatelną kwotę ponad 200 mln zł, a liczymy na więcej. Już pod koniec marca będziemy podpisywać następną umowę w Ministerstwie Rozwoju, a także składać kolejne wnioski do następnego konkursu w programie Polska Wschodnia - dodał.

Całkowity koszt budowy i przebudowy trasy Białystok – Supraśl to ponad 120 mln zł. 85% tej kwoty zostanie pokryte z funduszy europejskich.

W ramach inwestycji zostaną wybudowane m.in. estakada w Krasnem, obwodnica Ogrodniczek. Na części trasy ( od granic Białegostoku do zjazdu na Nowodworce) będzie biegła  dwupasmówka, a dalej droga jednopasmowa ( szer. 7m). Powstaną też nowe chodniki, zatoki autobusowe, przejścia dla zwierząt, zjazdy... .  
Prace budowlane na trasie Białystok – Supraśl powinny rozpocząć się w ciągu najbliższych tygodni. Nie jest jeszcze znany wykonawcy. Trwa procedura przetargowa.
Warto doda, że inwestycja otrzymała już zgodę wojewody podlaskiego. Bohdan Paszkowski podpisał ja 27 lutego br.


Przebudowa i budowa trasy Białystok – Supraśl to jeden z dwóch projektów, które otrzymały dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska –Wschodnia.
W lutowym rozstrzygnięciu konkursu POPW akceptację otrzymał także projekt przebudowy drogi Kleosin – Markowszczyzna. Umowa na dofinansowanie tej inwestycji ma zostać podpisana wkrótce.

Łącznie z Programu Polska Wschodnia województwo podlaskie otrzymało dofinansowanie w wysokości blisko 250 mln zł.

Inwestycje skrócą czas dojazdu do stolic województw Polski Wschodniej, a włączenie do sieci dróg krajowych poprawi skomunikowanie z innymi miastami w kraju.- podkreślał Hamryszczak.

Województwo podlaskie to nie jedyny beneficjent, z którym podpisano umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych i transportowych z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Podczas spotkania, 28 lutego podpisano łącznie sześć umów, a wśród nich  umowę z miastem Białystok, które otrzymało unijne wsparcie w wysokosci 84,4 mln zł. m.in. na rozwój sieci szybkich autobusów. 

Czytaj też:  Na drogach wojewódzkich rozpoczynają się pierwsze inwestycje z RPOWP 2014-2020

ak/ Art

fot. Marcin Jakowiak/ Radosław Choiński


facebook