Dodana: 29 marzec 2017 12:30

Zmodyfikowana: 29 marzec 2017 12:34

Zarząd Województwa Podlaskiego: prawie milion zł na pomoc podlaskim rodzinom

Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania cztery projekty, które są skierowane do dzieci i młodzieży oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji.

Ilustracja do artykułu rodzinaaaa.jpg

Dzięki dotacji z RPOWP 2014-2020 (działanie 7.2 Rozwój usług społecznych) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zrealizuje projekt, który pomoże rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, dzieciom zagrożonym ubóstwem, czy pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych oraz osobom i instytucjom sprawującym pieczę zastępczą. Takie rodziny i osoby będą miały okazję nabyć lub wzmocnić różnego rodzaju kompetencje społeczne, np. samodzielność, zaradność.

Projekt przewiduje też szkolenia, treningi umiejętności społecznych i warsztaty, podczas których, zwłaszcza rodziny dysfunkcyjne i osoby zajmujące się niepełnosprawnymi dziećmi, rozwiną swoje kompetencje opiekuńczo-wychowawcze. Będą mogły też brać udział w grupach wsparcia, które pomogą wymieniać się doświadczeniami.

W ramach projektu odbędą się również szkolenia dla pracowników PCPR. Koszt projektu to prawie 500 tys. zł. Dofinansowanie wynosi ok. 450 tys. zł.

Z kolei Caritas Archidiecezji Białostockiej i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej „Barka” otrzymają dotacje na prowadzenie świetlic środowiskowych. Caritas zamierza poszerzyć ofertę świetlicy środowiskowej w Kuźnicy oraz świetlicy „Szpak” w Sokółce. Dzięki projektom zostaną utworzone nowe miejsca dla dzieci, korzystających ze wsparcia tych placówek. Oprócz tego, będą realizowane m.in. warsztaty dla rodziców i opiekunów, zajęcia dla dzieci i młodzieży z języka angielskiego, matematyki, zajęcia sportowe, gimnastyka korekcyjna. Oba te projekty warte są prawie 329 tys. zł, a dofinansowanie to 309 tys. zł.

Stowarzyszenie „Barka” utworzy świetlicę środowiskową dla młodzieży w wieku 13 – 18 lat, pochodzącej z gminy Sokółka. BAZA, bo tak ma się nazywać to miejsce, umożliwi im otrzymanie pomocy w nauce, a także uczestnictwo w ciekawych zajęciach, np. warsztatach komunikacji społecznej, obozach edukacyjno-sportowych. Podczas różnych zajęć młodzież ma rozwijać m.in. umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, które pomogą im zmniejszyć ryzyko niepowodzeń w nauce, a w przyszłości – odnalezienie się na rynku pracy. Wartość tego projektu to 198,2 tys. zł. Dofinansowanie wynosi 188,3 tys. zł.

Kolejny konkurs w ramach działania 7.2 zostanie uruchomiony 27 kwietnia i potrwa do 15 maja. Do podziału są 4 mln zł. 

Fot.: pixabay.com

facebook