Dodana: 16 marzec 2017 12:43

Zmodyfikowana: 16 marzec 2017 12:57

Ponad pięć milionów na inwestycje wodno-ściekowe

Lepsza jakość wody, poprawa parametrów odprowadzanych ścieków – to efekty projektów, które zostaną zrealizowane w Rajgrodzie i Brańsku, dzięki dotacjom z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ilustracja do artykułu zarzad-01.jpg

Miasto Brańsk i gmina Rajgród wzięły udział w konkursie na inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ogłoszonym w ramach RPOWP 2014-2020. Ich wnioski zostały pozytywnie ocenione, a Zarząd Województwa właśnie zdecydował o przyznaniu dofinasowania z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Brańsk zbuduje nowe ujęcie wody i zmodernizuje oczyszczalnię ścieków. Dzięki tym inwestycjom mieszkańcy będą korzystali z wody lepszej jakości, zyska też środowisko – mniej zanieczyszczeń przedostanie się do gleby i wód powierzchniowych czy podziemnych. Koszt projektu wynosi 2,8 mln zł, dofinansowanie 1,4 mln zł.

Z kolei Rajgród wybuduje oczyszczalnię ścieków oraz nowy wodociąg o długości 2,26 km. W wyniki realizacji projektu zyskają mieszkańcy, których gospodarstwa zostaną przyłączone do sieci wodociągowej. Nastąpi też znaczna poprawa parametrów oczyszczania ścieków. Inwestycje kosztować będą 7,7 mln zł, zaś dotacja z RPOWP pokryje 4 mln zł.

Przypomnijmy, że nabór w tym konkursie (działanie 6.2) trwa do końca marca. Mogą wziąć w nim udział samorządy, podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz inne podmioty wykonujące usługi publiczne, w tym przedsiębiorstwa.

 

facebook