Dodana: 7 listopad 2018 14:55

Zmodyfikowana: 7 listopad 2018 14:55

Pomoc w powrocie na rynek pracy - skorzystają osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na aktywizację zawodową mieszkańców Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Suwalsko-sejneńska”.

Ilustracja do artykułu IMG_3871.JPG

Projekt zakłada pomoc dla 40 osób, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkających na terenie działania tej LGD. Skorzystają one z pomocy psychologicznej, porad zawodowych, szkoleń, pośrednictwa pracy.

Dotację w wysokości 474 tys. zł otrzyma Cognitio – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c., działające w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Holos.

 

facebook