Dodana: 25 styczeń 2017 13:35

Zmodyfikowana: 25 styczeń 2017 13:35

Podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” w ramach PO RYBY 2014-2020

W środę 25 stycznia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku Stefan Krajewski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego i Cezary Cieślukowski, prezes zarządu LGR ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” podpisali umowę na dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Na aktywizację i zwiększenie zatrudnienia Samorząd Województwa Podlaskiego przyznał Stowarzyszeniu pomoc finansową w wysokości 315 287,81 zł .

Ilustracja do artykułu glowne.jpg

Podpisana umowa jest początkiem wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020 w województwie podlaskim, który realizowany jest poprzez instrument pn. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) i obejmuje szereg przedsięwzięć ukierunkowanych na pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości, ochronę środowiska oraz aktywizowanie lokalnych społeczności do podejmowania inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. W ten sposób realizacja programu przyczyni się do utworzenia nowych miejsc pracy i nowych podmiotów gospodarczych.

Umowa określa prawa i obowiązki stron związane z realizacją operacji w ramach działania ,,Koszty bieżące i aktywizacja” objętego Priorytetem 4 ,,Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie. Zarząd Województwa na realizację w/w operacji w roku 2017 przyznał Beneficjentowi pomoc finansową w wysokości 315 287,81 zł.

Limit środków przyznanych dla województwa podlaskiego na lata 2014-2020 to 3 mln euro. O wsparcie projektów mogą ubiegać się m.in. osoby fizyczne i przedsiębiorcy, rybaccy użytkownicy jezior, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje, samorządy gminne i powiatowe i ich jednostki organizacyjne, szkoły i uczelnie, lasy państwowe, parki narodowe.

Zapraszamy wszystkich do śledzenia informacji na temat dalszej realizacji PO RYBY 2014-2020 oraz składania wniosków o dofinansowanie zgodnie z ogłoszonymi konkursami na stronach internetowych: www.poryby.wrotapodlasia.pl, http://lgr-pojezierze.eu/ .

(opr.mk)

 

facebook