Dodana: 15 marzec 2017 14:33

Zmodyfikowana: 15 marzec 2017 14:33

Pieniądze na kulturę. Ponad 300 tys. zł na wkłady własne i blisko pół miliona na działalność bieżącą i inwestycje

Tyle przekaże Zarząd Województwa Podlaskiego swoim placówkom kultury. Wkłady własne dla instytucji kultury to pieniądze niezbędne przy projektach z programów unijnych, bądź ministerialnych. W tym przypadku chodzi o szereg działań, które będą sfinansowane w części przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a niezbędne do tego wkłady własne z budżetu Województwa.

Ilustracja do artykułu ratusz.JPG

I tak Muzeum Podlaskie pozyskało resortowe fundusze na :

- rozbudowę kolekcji rzeźb Alfonsa Karnego oraz badania terenowe studentów ręcznika ludowego Ziemi Bielskiej pod hasłem „Spotkajmy się na ławeczce”. Łączna wartość funduszy z MKiDN to 229 tys. zł a dotacja z budżetu województw – 92 500zł.

Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu pozyskało fundusze na cztery projekty:

- konserwacje obrazów olejnych;

- zakup unikatowego ciągnika Rumely-Oil-Pull X 25-40,

- modernizację wystawy stałej „Tradycyjna obróbka drewna”,

- XXXVII Konkurs gry na instrumentach pasterskich.

Z ministerstwa muzeum otrzyma dofinansowanie w łącznej kwocie 252 100 zł, a Województwo zabezpieczyło 159 tys. na wkład własny w ww. projekty.

Z kolei Teatr Dramatyczny za dotacje z ministerstwa (120 tys. zł) i wkład własny przekazany przez Województwo (45 tys. zł) zakupi sprzęt niezbędny do „mobilnej działalności kulturalnej” teatru.

Także Książnicy Podlaskiej udało się zyskać resortową pomoc w wysokości 67 380 zł na działalność dyskusyjnych klubów książek w województwie oraz program Biblioteka - Kulturalna przystań. Województwo zabezpieczyło niezbędny wkład własny – w wys. 6 800 zł.

Ponadto zarząd województwa zwiększył dotacje na działalność bieżącą a także działania inwestycyjne czterem placówkom kultury o 460 tys. zł. Z czego:

 - 110 tys. zł – Muzeum Rolnictwa w Ciechanowca - na m.in.: budowę sceny w amfiteatrze;

- 130 tys. zł – Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej - na organizację imprez edukacyjnych (m.in.: Kraszanki, Niedziele Rodzinne, Babie lato w skansenie) oraz imprez popularyzatorskich, jak np.: Podlaskie Ziołami pachnące, Smaki Podlasia, Międzynarodowy Festiwal Folkloru – Podlaskie Spotkania czy Międzynarodowe Zawody Łucznictwa Konnego;

- 20 tys. zł – Teatr Wierszalin w Supraślu - na kupno kontenerów magazynowych;

- 200 tys. zł – Muzeum Podlaskie - na działalność bieżącą związana ze zwiększeniem kosztów ochrony i usług sprzątania (co wynika ze zmian ustawowych: zwiększona stawka godzinowa).

facebook