Dodana: 21 marzec 2017 17:38

Zmodyfikowana: 21 marzec 2017 17:38

Pieniądze dla onkologii

Białostockie Centrum Onkologii otrzyma od Zarządu Województwa Podlaskiego blisko pół miliona złotych – na uaktualnienie dokumentacji przebudowy jednego z budynków i zakup nowoczesnej aparatury. Decyzje te zapadły we wtorek (21 marca br.) w miejscu niecodziennym, jak na posiedzenia zarządu województwa, bo w sali wykładowej BCO przy ul. Ogrodowej.

Ilustracja do artykułu IMG_4043.JPG

Zarząd Województwa postanowił tam przenieść tę część posiedzenia, która dotyczyła właśnie BCO oraz mapy potrzeb zdrowotnych w woj. podlaskim . Ponadto członkowie zarządu chcieli spotkać się z szerszym gronem pracowników placówki, poznać aktualną sytuację finansową, oczekiwania zespołu, plany i aspiracje rozwojowe szpitala. O tym mówiła głównie szefowa placówki dr Marzena Juczewska, wskazując najistotniejsze inwestycje niezbędne dla dalszego funkcjonowania BCO na dotychczasowym, wysokim poziomie. A są to m.in:

- budowa i modernizacja sterylizatorni i apteki szpitalnej z pracownią cytostatyków (koszt inwestycji ok. 12 400 000 zł)

- przebudowa budynku 7/8 na potrzeby oddziału onkologii klinicznej z pododdziałem chemioterapii dziennej i zakładem diagnostyki obrazowej (koszt ok. 28 mln zł)

- przebudowa budynku nr 5/3 – na potrzeby zakładu radioterapii, oddziału brachyterapii i zakładu rehabilitacji.

- Poddoddział chemioterapii dziennej ma znaczenie szczególne, bo przychodzi do nas na dzienne leczenie coraz więcej pacjentów. W roku 2016 przyjęliśmy ich o 1500 więcej niż w roku poprzednim – tłumaczyła dyrektor Juczewska. - Również zakład radioterapii nie mieści się obecnie w jednym miejscu a w kilku na terenie różnych budynków szpitala i jest to bardzo uciążliwe zarówno dla pacjentów, jak i dla personelu.

Dyrektor Juczewska podkreślała wyjątkowe  warunki, jakie oferuje BCO swoim pacjentom:

 – Jesteśmy placówką, która jako jedyna w regionie oferuje wiele unikatowych metod leczenia, stosujemy najnowocześniejsze techniki, mamy coraz lepszy sprzęt i specjalistów. Świadczyć może o tym fakt, iż w swoim gronie mamy aż 23 specjalistów radioterapii z międzynarodowym certyfikatem.

Marszałek Jerzy Leszczyński podziękował dyrekcji i zespołowi placówki za wyjątkowe zaangażowanie w codzienną pracę i przyznał: - Najważniejszym problemem są fundusze, a raczej ich ograniczona ilość. Bezsprzecznie jednak pieniądze na ochronę zdrowia muszą się znaleźć, nawet kosztem innych działań.

Marszałek Bogdan Dyjuk stwierdził przy tym, iż wierzy, że na pewno uda się przebudować aptekę szpitalną i sterylizatornię.

- Na resztę musimy szukać pieniędzy, a tych nawet w ostatnim rozdaniu dużych unijnych funduszy nie jest na ochronę zdrowia zbyt wiele – podkreślał. – Mam nadzieję, że NFZ,  a to on jest przecież odpowiedzialny za leczenie szpitalne w Polsce, nie będzie obniżał stawek dla onkologii, bo to przede wszystkim pozwoli zaplanować i codzienną pracę, i dalszy rozwój placówki.

 Zarząd Województwa podczas obecności w BCO podjął dwie uchwały dotyczące tej placówki:

- przyznał dotację celową w wys. 400 tys. zł na aktualizację dokumentacji projektowej budynku  nr 7/8 BCO (po części położniczo-ginekologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku);

przyznał dotację celową w wys. 60 tys. zł jako część kosztów zakupu sprzętu medycznego na oddział chirurgii onkologicznej (m.in. do wykonywania zabiegów operacyjnych wątroby oraz wykorzystania systemu neuronawigacji –  w chirurgii tarczycy). Pozostałą część niezbędną do zakupu aparatury szpital pozyskał z Urzędu Miasta Białegostoku w wys. 450 tys. zł.

art

 

facebook