Dodana: 18 styczeń 2017 14:17

Zmodyfikowana: 18 styczeń 2017 14:17

Oświadczenie Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie referendum

Referendum wojewódzkie w sprawie budowy portu lotniczego w naszym regionie nie uzyskało frekwencji wystarczającej do tego, aby uznać je za ważne. Ideą referendum jest podejmowanie, lub konsultowanie ważnych decyzji w sposób demokratyczny. W imieniu Zarządu Województwa dziękuję więc wszystkim, którzy zechcieli współdecydować w kwestii lotniska biorąc udział w niedzielnym głosowaniu.

Ilustracja do artykułu pmr-02.jpg

Zarząd Województwa Podlaskiego, aby wykonać orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie zwołania referendum, podjął wszystkie możliwe działania, aby referendum zorganizować oraz poinformować o nim mieszkańców Województwa Podlaskiego. Rozmaite oskarżenia mówiące o niedopełnieniu tego obowiązku uważamy za insynuacje bezzasadne, głęboko niesprawiedliwe i nieuzasadnione żadnymi rzeczowymi dowodami.

Wykorzystaliśmy wszelkie kanały informacyjne, aby z informacją o referendum dotrzeć do wszystkich mieszkańców regionu.  Umowa z Pocztą Polską na dystrybucje blisko pół miliona ulotek informacyjnych  - została zawarta z tą właśnie spółką ze względu na jej wielodekadowe doświadczenie, największe zaplecze pracowników i  zaufanie społeczne, jakim jest darzona ta państwowa  firma. Ponadto zwróciliśmy się też ku mediom narodowym, tj. Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, w których emitowaliśmy spoty informujące o referendum. Media komercyjne również zostały zaangażowane w ten proces: zarówno papierowe, czyli lokalne i regionalne gazety, rozgłośnie radiowe, portale internetowe (o charakterze lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim), media społecznościowe. W sposób szczególny zadbaliśmy, aby największe miasta regionu, zamieszkane przez największe społeczności otrzymały wszelkie pakiety informacji. Spoty radiowe w regionalnej rozgłośni, bannery informacyjne w Internecie, ogłoszenia w telewizji, gazetach regionalnych dodatkowo  Łomży i Suwałkach zostały wzmocnione spotami  emitowanymi w lokalnych rozgłośniach radiowych, ogłoszeniami w lokalnych portalach informacyjnych oraz w tamtejszej prasie.

Ponadto przekazaliśmy również informacje i plakaty z obwieszczeniami o referendum jednostkom samorządu terytorialnego, a także wysłaliśmy kilkaset listów z ulotkami do wszystkich parafii różnych wyznań w województwie z prośbą o poinformowanie wiernych o referendum. Przedstawiciele Zarządu Województwa brali tez udział w medialnych debatach, dyskusjach, audycjach i konferencjach prasowych.

 

Uprawnieni mieszkańcy Województwa Podlaskiego, którzy wzięli udział w głosowaniu, opowiedzieli się niemal jednoznacznie za jego budową. Wyniki referendum pokazują jednoznacznie, że najbardziej zainteresowani budową portu lotniczego w wymiarze regionalnym są mieszkańcy Białegostoku i okolicznych gmin. Właśnie dlatego Zarząd Województwa postanowił wspierać władze Białegostoku, a także Suwałk w budowie lotnisk lokalnych na terenie tych miast.

Jesteśmy wciąż otwarci na kwestię budowy lotniska regionalnego. Jesteśmy jednak odpowiedzialni , bo chcemy, aby lotnisko było kolejnym impulsem rozwojowym dla województwa, a nie jedynie obciążeniem finansowym, którego konsekwencją byłoby pogorszenie jakości usług publicznych w wyniku ich niedofinansowania. Lotnisko regionalne może stać się szansą jedynie wtedy, gdy otrzymamy stosowne wsparcie ze strony rządu. Dlatego biorąc pod uwagę opinię obywateli naszego regionu zwrócimy się w tej sprawie do Rządu RP i Komisji Europejskiej. Uważamy, że tak duża inwestycja musi być realizowana w sposób odpowiedzialny, dla dobra nas wszystkich.

 

Marszałek Województwa Podlaskiego

Jerzy Leszczyński

facebook