Dodana: 9 styczeń 2017 10:52

Zmodyfikowana: 9 styczeń 2017 10:52

Odznaka Honorowa Województwa Podlaskiego dla Eugeniusza Simsona

Podczas XXI sesji Rady Powiatu w Augustowie 29 grudnia Odznakę Honorową Województwa Podlaskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie krzewienia postaw patriotycznych oraz aktywizacji środowisk wiejskich otrzymał Eugeniusz Franciszek Simson, były Wójt Gminy Augustów.

Ilustracja do artykułu odznaka honorowa.JPG

Odznakę wręczyli: Bogdan Dyjuk – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego oraz Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski.

Jak uzasadniał starosta Jarosław Szlaszyński we wniosku o uhonorowanie odznaką skierowanym do władz Województwa Podlaskiego: Eugeniusz Simson „poza działalnością zawodową wynikającą z zajmowanego stanowiska podejmował bardzo wiele działań i inicjatyw adresowanych do mieszkańców Gminy Augustów. Jego działalność pozazawodowa skierowana była i jest na krzewienie postaw patriotycznych młodego pokolenia. Działalność ta polega na pokazaniu młodzieży prawdy o dziejach ojczystych.” Eugeniusz Simson „zainicjował i zorganizował utworzenie szkolnych izb pamięci poświęconych patronom szkół, nadanie imion i sztandarów oraz wmurowanie tablic pamiątkowych w szkołach podstawowych: im. Sybiraków w Netcie, im. Obrońców Westerplatte w Rutkach, im. Gen. I. Prądzyńskiego w Białobrzegach, im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich, im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Kolnicy.”

To dzięki staraniom Eugeniusza Simsona w 2000 roku powstało Muzeum Armii Krajowej w Janówce wraz z jego wyposażeniem, eksponatami, ekspozycją i zabezpieczeniem. Środki na ten cel w wysokości ok. 120 tys. zł pozyskał ze źródeł organizacji pozarządowych i wpłat osób prywatnych.

Eugeniusz Simson działał też na rzecz krzewienia sportu poprzez tworzenie uczniowskich klubów sportowych na terenie Gminy Augustów. Powstały one w miejscowościach: Biernatki, Rutki, Żarnowo, Topiłówka, Netta, Białobrzegi. „Skupiają dzieci i młodzież z terenu Gminy Augustów oraz młodzież pozaszkolną, która chętnie korzysta z urządzeń sportowych, a także może ćwiczyć i uprawiać sport na boiskach sportowych, w których budowę, osobisty wkład i zaangażowanie włożył Eugeniusz Simson. Z jego inicjatywy rokrocznie odbywają się turnieje o Puchar Wójta w piłce nożnej dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej oraz turnieje tenisa stołowego. Ta forma sportowego współzawodnictwa na stałe wpisała się w kalendarz imprez sportowych.” „Eugeniusz Simson był jednym z założycieli w 1989r. augustowskiego Oddziału Związku Sybiraków. Jako wieloletni Prezes Oddziału aktywnie działał na rzecz konsolidacji środowiska sybirackiego. Obecnie pełni funkcję Honorowego Prezesa Oddziału Augustów Związku Sybiraków.

Staraniem oddziału Związku Sybiraków, w tym Eugeniusza F. Simsona powstało kilkadziesiąt ZNAKÓW PAMIĘCI, takich jak mosiężne tablice pamiątkowe, krzyże przydrożne, pomniki (m.in. Pomnik Sybiraków na augustowskim cmentarzu, ołtarz z wizerunkiem św. Rafała Kalinowskiego, trzy witraże o tematyce sybirackiej oraz Pomnik „Polska Golgota Wschodu” z nazwiskami deportowanych z ziemi augustowskiej w kościele pw. Jana Chrzciciela na Borkach w Augustowie, pomnik – obelisk z informacją o wywózkach na Syberię posadowiony przed Szkołą Podstawową im. Sybiraków w Netcie). Eugeniusz Simson jest aktywnym członkiem augustowskiego koła Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

Za: Starostwo Powiatowe w Augustowie
(opr.mk)

facebook