Dodana: 5 kwiecień 2017 14:05

Zmodyfikowana: 5 kwiecień 2017 14:05

Obradowało Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyło się dziś, 5 kwietnia posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku. Spotkanie prowadził Przewodniczący Wojewódzkiej Rady dr Waldemar Pędziński.

Ilustracja do artykułu wrds-06.jpg

W posiedzeniu uczestniczyli: Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ Województwa Podlaskiego Eugeniusz Muszyc, Wiceprezes Zarządu Podlaskiego Związku Pracodawców Wojciech Winogrodzki, Dyrektor Gabinetu Marszałka Wiesław Żyliński i przewodnicząca zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń, świadczeń socjalnych i prawa pracy Agnieszka Olchin.

Podczas posiedzenia przyjęto plan pracy Wojewódzkiej  Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku w 2017r. Planowane posiedzenia plenarne WRDS w Białymstoku odbędą się w czerwcu, wrześniu, listopadzie i grudniu 2017r. Będą poświęcone sytuacji w oświacie województwa podlaskiego, w kontekście wdrażania reformy szkolnictwa, ocenie funkcjonowania przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, a także sytuacji organizacyjnej i finansowej opieki zdrowotnej w województwie podlaskim, po wdrożeniu sieci szpitali.

Podczas posiedzenia grudniowego, które odbędzie się w Łomży, zostanie podsumowana druga kadencja WRDS i zostanie wybrany nowy Przewodniczący Rady.

Jeśli będą ważne tematy dotyczące kompetencji WRDS, to posiedzenia będą odbywały się w miarę potrzeb.

(DK)

 

facebook